Giáo án Hình học 12 - Tiết 10: Ôn tập chương I: Khối đa diện

Giáo án Hình học 12 - Tiết 10: Ôn tập chương I: Khối đa diện

1-Kiến thức:

 - HS nắm vững khái niệm khối đa diện, hai đa diện bằng nhau, phân chia và lắp ghép khối đa diện, đa diện đều, các loại đa diện đều. Nắm vững khái niệm thể tích khối đa diện, các công thức tính Vlt , Vhh, Vc .

2- Kỹ năng:

- HS nhận biết được các đa diện và khối đa diện. Biết phân chia và lắp ghép các khối đa diện để giải quyết các bài toán về thể tích. Vận dung linh hoạt các công thức tính thể tích.

- Rèn luyện kỹ năng vẽ hình

3-Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, trí tưởng tượng của HS qua việc giải các bài tập.

 

doc 6 trang Người đăng haha99 Ngày đăng 12/02/2018 Lượt xem 239Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 12 - Tiết 10: Ôn tập chương I: Khối đa diện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy
Lớp
Sỹ số
/11/2010
12C5
HS vắng:
Tiết 10 ÔN TẬP CHƯƠNG I:
 KHỐI ĐA DIỆN 
I. MỤC TIÊU:
1-Kiến thức:
 - HS nắm vững khái niệm khối đa diện, hai đa diện bằng nhau, phân chia và lắp ghép khối đa diện, đa diện đều, các loại đa diện đều. Nắm vững khái niệm thể tích khối đa diện, các công thức tính Vlt , Vhh, Vc .
2- Kỹ năng:
- HS nhận biết được các đa diện và khối đa diện. Biết phân chia và lắp ghép các khối đa diện để giải quyết các bài toán về thể tích.. Vận dung linh hoạt các công thức tính thể tích. 
- Rèn luyện kỹ năng vẽ hình
3-Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, trí tưởng tượng của HS qua việc giải các bài tập.
 II- CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1- GV: Chuẩn bị hệ thống câu hỏi hợp lí, phiếu học tập, thước kẻ.
2- HS: Giải bài tập ôn chương I và làm đề cương ở nhà.
 III –CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP VÀ TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1- Kiểm tra bài cũ: Lồng trong các hoạt động.
2-Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG BÀI
HĐ1:
Phát phiếu học tập cho học sinh Hoàn thành các phiếu học tập sau:
P1: P2: P3: P4: 
HS thực hiện trong 8 phút.
Mỗi bàn thực hiện một phiếu.
GV lưu ý các nội dung mà HS phải nắm vững là nội dung làm đề cương.
Tiết 11: ÔN TẬP CHƯƠNG I:
 KHỐI ĐA DIỆN 
I. Kiến thức cơ bản
- Khái niệm về đa diện và khối đa diện
- Khái niệm về hai khối đa diện bằng nhau.
- Cách phân chia và lắp ghép khối đa diện.
- Đa diện đều và phân loại đa diện đều.
- Các công thức tính thể tích khối lăng trụ, khối hộp chữ nhật, khối chóp.
( Yêu cầu HS hoàn thiện đề cương ôn tập)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG BÀI
Gọi HS nêu giả thiết, kết luận 
và vẽ hình ( nếu cần)
Câu 1: Diện tích tam giác đều cạnh a bằng ?
Vlt=?
Câu 2: Cần tính đường cao của tứ diện 
Câu 3: so sánh diện tích tam giác AB'C' và ABC để quyết định.
C
B
D
A
C'
B'
Bài 6 (tr 26)
Gv gọi hS đọc bài 6
gọi 1 hS lên bảng vẽ hình?
II. Áp dụng
Bài tập TNKQ
1. Cho (H) là lăng trụ đứng,đáy là tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a.
Thể tích của (H) bằng:
A. B. C. D. 
2- Cho (H) là khối tứ diện đều có tất cả các cạnh đều bằng a
Thể tích của (H) bằng:
A. B. C. D. 
3- Cho tø diÖn ABCD. Gäi B’, C’ lÇn l­ît lµ trung ®iÓm cña AB, AC. Khi ®ã tØ sè thÓ tÝch cña khèi tø diÖn AB’C’D vµ khèi tø diÖn ABCD b»ng:
 A. B. C. D. 
§¸p ¸n:1C, 2B , 3B
Bµi 6
Gi¶i:
Gäi E lµ trung ®iÓm cña BC, H¹ SH , th× H lµ träng t©m tam gi¸c ®Òu ABC. Do ®ã H thuéc AE vµ 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG BÀI
Cần tìm AE; AH dựa vào tính chất của tam giác đều.
 Tính SH dựa vào tam giác nào?
 Tìm sin 600 
 Tính tỷ số thể tích
Tính thể tích S.DBC
 Học sinh tóm tắt đề bài
 Hướng dẫn HS vẽ hình
Ta có: 
( Theo t/c của tam giác đều)
a) Tỉ số thể tích cần tìm là:
b) 
Từ đó suy ra
Bài 7-tr26: 
Cho hình chóp tam giác A.ABC có AB=5a, BC=6a, CA=7a.
 Các mặt bên tạo với đáy góc 600
 Tính thể tích khối chóp.
Giải:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG BÀI
Hạ SH (ABC)
HE AB, 
HF BC,
 HJ AC
 Góc nào bằng 600 ?
 Hãy tính diện tích tam giác theo công thức Hê-rông 
 Diện tích tam giác có thể tính theo r, p
 Hãy tìm r ?
 Thay vào công thức tìm V
Hạ SH (ABC), HE AB, HF BC,
 HJ AC
 Vì các góc đều bằng 600 nên HE = HF = HJ = r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
 Nửa chu vi tam giác bằng p: p = 9a
Theo công thức Hê-rông diện tích tam giác ABC bằng 
 Áp dụng công thức S = p.r
Ta có: 
Từ đó suy ra
3- Củng cố bài: 
Lưu ý các bài đã chữa về tính thể tích và tỷ số thể tích khối đa diện.
4- Hướng dẫn học bài ở nhà:
 -VN học các nội dung trong đề cương đã làm.
 Làm các bài tâp 9, 11 tr 26, 27.
 Cho chép đề 1 Tr 35 SGV.
 Giờ sau kiểm tra 1 tiết đề chung

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 10 HH 12.doc