Giáo án Hình học 12 - Tiết 03 - Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Giáo án Hình học 12 - Tiết 03 - Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

1-Kiến thức:

- Học sinh nắm được định nghĩa khối đa diện đều. Biết ba loại khối đa diện đều: tứ diện đều, lập phương, bát diện đều

2- Kỹ năng:

- Tìm số đỉnh, số cạnh, tính các yếu tố về góc, độ dài của 5 loại đa diện đều

- Chứng minh các tính chất và chứng minh khối đa diện là khối đa diện đều, rèn luyện kỹ năng vẽ hình

3-Thái độ:

 Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, trí tưởng tượng của HS.

 

doc 3 trang Người đăng haha99 Ngày đăng 12/02/2018 Lượt xem 280Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 12 - Tiết 03 - Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy
Lớp
Sỹ số
/ /2010
12C5
HS vắng:
Tiết 3 §2. KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU 
I. MỤC TIÊU:
1-Kiến thức:
- Học sinh nắm được định nghĩa khối đa diện đều. Biết ba loại khối đa diện đều: tứ diện đều, lập phương, bát diện đều
2- Kỹ năng:
- Tìm số đỉnh, số cạnh, tính các yếu tố về góc, độ dài của 5 loại đa diện đều 
- Chứng minh các tính chất và chứng minh khối đa diện là khối đa diện đều, rèn luyện kỹ năng vẽ hình
3-Thái độ: 
 	 Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, trí tưởng tượng của HS.
 II- CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1- GV: Chuẩn bị hệ thống câu hỏi hợp lí, thước kẻ. Bộ đồ dùng dạy học là khối đa diện đều.
2- HS: Học sinh đọc trước bài ở nhà, làm đồ dùng theo khả năng.
 III –CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP VÀ TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1- Kiểm tra bài cũ: Lồng trong các hoạt động.
2-Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG BÀI
H Đ 1: Khối đa diện lồi
HS: ghi nhận kiến thức thông qua mô hình.
Hãy chỉ ra các khối đa diện lồi trong thực tế? ( Học sinh thực hiện H1)
 HĐ2:
Học sinh đọc và tóm tắt nội dung ĐN
I - Khối đa diện lồi:
Cho khối chóp S.ABCD. nhận xét về các đoạn AB, SC... có thuộc khối chóp không?
ĐN: SGK Tr14
Ví dụ: Các khối lăng trụ tam giác, khối hộp, khối tứ diện là những khối đa diện đều
H1: Tìm ví dụ về khối đa diện lồi trong thực tế?
II-Khối đa diện đều
ĐN: Khối đa diện đều là khối đa diện lồi có các t/c sau:
a) mỗi mặt của nó là các đa giác đều p cạnh
b) mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG BÀI
Chỉ ra các đa diện đều tương ứng trong SGK đã nêu.
Tứ diện đều - Loại 
Bát diện đều - Loại 
Lập phương - Loại 
Khối đa diện đều như vậy được gọi là khối đa diện đều loại 
ĐLí:
Chỉ có 5 loại khối đa diện đều. Đó là loại , loại , loại , loại , loại 
H 1.12
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG BÀI
Gọi HS thực hiện H2 trên mô hình
 Chỉ ra số đỉnh ?
 Chỉ ra số cạnh ?
 Chỉ ra số mặt ?
 Thế nào là bát diện đều ? loại 
 Mỗi mặt có 3 cạnh và mỗi đỉnh chung 4 cho mặt.
 Mỗi mặt là hình gì ?
H2: Đếm số đỉnh, số cạnh của khối bát diện đều
Số đỉnh: 6, số canh: 12
Bảng tóm tắt của 5 loại khối đa diện đều
Loại
Tên gọi
Số đỉnh
Số cạnh
Số mặt
Tứ diện đều
4
6
4
Lập phương
8
12
6
Bát diện đều
6
12
8
mười hai mặt đều
20
30
12
Hai mươi mặt đều
12
30
20
Ví dụ:
( SGK trang 17)
a) Cho tứ diện đều ABCD, cạnh a.Gọi I,J,E,F,M,N là trung điểm của các cạnh AC,BD,AB,BC,CD và DA.Chứng minh IJEFMN là bát diện đều.
 ( GV vẽ hình 1.22,a) ra bảng phụ)
	3- Củng cố bài: 
 	Nhắc lại các định nghĩa khối đa diện lồi, khối đa diện đều, 
Kí hiệu của 5 loại khối đa diện đều, nhớ tên gọi, số đỉnh, số cạnh, số mặt
4- Hướng dẫn học bài ở nhà:
 Xem các ví dụ, làm tiếp VD b) vào vở lý thuyết. Làm bài tập trong sách
	giáo khoa, giờ sau chữa bài tập.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 3 HH 12.doc