Giáo án Giải tích 12 tuần 4

Giáo án Giải tích 12 tuần 4

Tiết 8 §3: GTLN & GTNN CỦA HÀM SỐ

I. Mục tiêu:

+Kiến thức:Nắm được cách tìm GTLN>NN của hàm số trên một đoạn cho trước.

+Kĩ năng:Rèn luyện kĩ năng tìm GTLN,GTNN của hàm số.

II. Chuẩn bị:

Gv:Giáo án,Sgk,câu hỏi,bài tập

Hs:Tìm hiểu bài trước.

 

doc 6 trang Người đăng ngochoa2017 Ngày đăng 23/01/2018 Lượt xem 355Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giải tích 12 tuần 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/08/2011 	 Tuần 4 (22/0827/08)
Tiết 8	§3: GTLN & GTNN CỦA HÀM SỐ	
I. Mục tiêu: 
+Kiến thức:Nắm được cách tìm GTLN>NN của hàm số trên một đoạn cho trước.
+Kĩ năng:Rèn luyện kĩ năng tìm GTLN,GTNN của hàm số.	 
II. Chuẩn bị:
Gv:Giáo án,Sgk,câu hỏi,bài tập
Hs:Tìm hiểu bài trước.
III. Tiến trình lên lớp:
1.Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: Tìm giá trị ctrị của h/số trên khoảng ?
Hs : tại .
Gv: Nhận xét, kết luận và dẫn vào bài mới.
	3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
HD a)Trên đoạnta có:
;
Bbt: 
 -3 0
 -
 y 9
 0
Dựa vào bbt suy ra hs NB trên đoạn 
 và 
b)Tương tự.
Gv:Nhận xét,kết luận,dẫn vào định lí.
II/ Cách tính GTLN>NN của hs trên một đoạn:
Vd: Xét sự biến thiên và tìm GTLN;GTNN của các hàm số sau:
a) trên b) trên 
1. Định lí :
Mọi hàm số liên tục trên một đoạn đều có GTLN, GTNN trên đoạn đó.
Gv:Hướng dẫn hs dựa vào đồ thị hs trên đoạn .
 1
 0 
 -1
Hs:
Gv:Nhận xét ,dẫn vào quy tắc tìm GTLN, GTNN trên đoạn
Vd2:Tính GTLN & GTNN của h/số 
a, Trên 
 b, trên 
2.Quy tắc tìm GTLN,GTNN của hàm số liên tục trên đoạn 
Quy tắc: 
1.Tìm các điểm tại đó hoặc không xác định.
2. Tính ,
3. KL: 
Gv:Gọi hs trình bày.
Hs: Trên đoạn ta có: 
Ta có:;;
Suy ra: 
Gv:Gọi hs khác nhận xét,kết luận.
Gv:Hướng dẫn hs tìm hiểu Vd3 Sgk.
Vd:Tìm GTLN,GTNN của hs trên đoạn 
HD
Đk:
Khi đó ta có: 
Ta có:
Vd:Tìm GTLN,GTNN của hs 
4. Củng cố :
 Cách tìm GTLN>NN cuả hàm số trên txđ và trên một đoạn cho trước
5. Về nhà: 
	Xem lại lý thuyết và các vd đã giải, làm bài tập Sgk.
IV. Rút kinh nghiệm:
Tiết 9	Bài tập: GTLN & GTNN CỦA HÀM SỐ	
I. Mục tiêu: 
	+Cũng cố kiến thức về GTLN,GTNN của hàm số
+Rèn luyện kĩ năng tìm GTLN,GTNN của hàm số.
II. Chuẩn bị:
Gv: Giáo án, Sgk, câu hỏi, bài tập.
Hs: Học lý thuyết và làm bài tập trước.
III. Tiến trình lên lớp:
1.Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
 Nêu quy tắc tìm GTLN,GTNN của hàm số trên một đoạn?
Hs:
Gv:Nhận xét, kết luận và cho hs áp dụng làm bài tập.
3. Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
Gv nhắc lại cách tìm GTLN,GTNN của hàm số trên một đoạn và gọi hs trình bày.
Hs:
b)Trên đoạn ta có : 
Ta có;
Suy ra: 
d)Trên đoạn ta có:
Hs NB trên
Gv:Gọi hs khác nhận xét,kết luận.
HD
Lập bbt và dựa vào bbt kết luận
(gọi hs trình bày).
Hs:
a)Txđ:
Ta có ;
Bbt: - 0 
 + 0 
 4 
 0 0
Dựa vào bbt suy ra:
Trên hàm số không có GTNN
Gv:Nhận xét, kết luận.
b)Tương tự
Bài Tập
Bài 1:Tìm GTLN,GTNN của các hàm số sau:
a) trên các đoạn 
và 
b) trên các đoạn 
và 
c) trên các đoạn và 
d) trên đoạn 
Bài 2: Tìm GTLN,GTNN của các hàm số sau
a) b)
c) d) với 
HD
Gọi là chiều dài hcn ()
là chiều rộng hch.
Diện tích của hcn là:
Tìm GTLN của hs
 trên
khoảng 
Gv:Gọi hs trình bày.
Hs:.
Gv:Nhận xét,kết luận.
b)Tương tự.
Bài 3:a)Trong tất các hình chữ nhật có cùng chu vi là 16(cm),hãy tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.
 b)Trong tất các hình chữ nhật có cùng diện tích là 48(),hãy tìm hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất.
4. Củng cố :
	Cách tìm GTLN,GTNN của hàm số.
5.Về nhà: 
Xem lại lý thuyết và các bài tập đã giải,làm bài tạp tương tự còn lại.
IV.Rút kinh nghiệm:.
Tiết 10	
§ 4: ĐƯỜNG TIỆM CẬN
I. Mục tiêu: 
	+Kiến thức:Nắm khái niệm đường tiệm cận ngang, tiệm cận đứng của đồ thị h/số;
	+ Kỹ năng:Rèn luyện kĩ năng tìm đường tiệm cận của hàm số.	.	 
II. Chuẩn bị:
Gv: Giáo án, Sgk, câu hỏi, bài tập.
Hs: Tìm hiểu bài trước.
III. Tiến trình lên lớp:
1.Ổn định lớp: 
2.Kiểm bài cũ:
Tìm các giới hạn sau:	a) 	b) 
Hs:
Gv:Nhận xét, dẫn vào bài mới.
3. Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội Dung
Gv:Cho hs có đồ thị (C),.Khi thì khoảng cách từ M đến 
đường thẳng ? (H1)
Hs:
Gv:Nhận xét,kl. (H1)
Gv:Gọi hs tính ;
Hs:
Gv:Nhận xét, dẫn vào định nghĩa đường tiệm cận ngang
Gv: Yêu cầu hs tính : ; với .
Hs:
Gv:Nhận xét, dẫn vào định nghĩa.
§ 4: ĐƯỜNG TIỆM CẬN
I/ Đường tiệm cận ngang:
Đn: Đường thẳng đgl tiệm cận ngang của đthsnếu ít nhất một trong hai điều kiện sau được thõa: ; 
Vd1:Hàm số có:
 là tiệm cận ngang của đths 
Vd 2: Hàm số xác định trên 
Ta có: là tiệm cận ngang của đths
II. Đường tiệm cận đứng
Đn:Đường thẳng đgl tiệm cận đứng của đths nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thõa : ;
 ;
Vd3:Hàm số có: 
 là tiệm cận đứng của đths
HD
Dựa vào định nghĩa tìm đường tiệm cận .
Hs:
a)Ta có là tiệm cận ngang của đths.
 là tiệm cận đứng của đths.
Gv:Nhận xét,kết luận.
Vd4: Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số
a) b) 
	4. Củng cố: Cách tìm đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
	5. Về nhà: Xem lại lý thuyết và các bài tập đã giải,làm bài tập tương tự Sgk
 Ký duyệt tuần 4
.
IV.Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docGantuan4GT12.doc