Giáo án Giải tích 12 CB tiết 55a: Bài tập tích phân

Giáo án Giải tích 12 CB tiết 55a: Bài tập tích phân

Chương III: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

 Bài 2: BÀI TẬP TÍCH PHÂN

Lớp dạy: 12A3.

Tiết dạy: 58.

I. MỤC TIÊU:

 Kiến thức: Củng cố:

 Định nghĩa và tính chất của tích phân.

 Các phương pháp tính tích phân.

 Kĩ năng:

 Sử dụng định nghĩa để tính tích phân.

 Sử dụng các phương pháp tính tích phân để tính các tích phân đơn giản.

 Thái độ:

 Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.

II. CHUẨN BỊ:

 Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.

 Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập toàn bộ kiến thức tích phân.

 

doc 2 trang Người đăng ngochoa2017 Ngày đăng 20/01/2018 Lượt xem 313Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giải tích 12 CB tiết 55a: Bài tập tích phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Chương III: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
	Bài 2: BÀI TẬP TÍCH PHÂN
Ngày soạn: 13/02/2014.
Ngày dạy: 14/02/2014.
Lớp dạy: 12A3.
Tiết dạy:	58.
I. MỤC TIÊU:
	Kiến thức: 	Củng cố:
Định nghĩa và tính chất của tích phân.
Các phương pháp tính tích phân.
	Kĩ năng: 
Sử dụng định nghĩa để tính tích phân.
Sử dụng các phương pháp tính tích phân để tính các tích phân đơn giản.
	Thái độ: 
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.
II. CHUẨN BỊ:
	Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.
	Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập toàn bộ kiến thức tích phân.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
	2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình tluyện tập)
	H. 
	Đ. 
	3. Giảng bài mới:
TL
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
10'
Hoạt động 1: Luyện tập tính tích phân bằng định nghĩa
H1. Nêu cách biến đổi hàm số để từ đó sử dụng định nghĩa tích phân?
Đ1. Các nhóm thực hiện và trình bày.
a) 
	A = ln2
b) Khai triển đa thức
	B = 
c) 	C = 0
d) Biến đổi tích thành tổng
	D = 0
1. Tính các tích phân:
a) 
b) 
c) 
d) 
15'
Hoạt động 2: Luyện tập tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số
H1. Nêu cách đổi biến?
Đ1.
a) Đặt t = 1 + x
	A = 
b) Đặt x = sint
	B = 
c) Đặt t = 1 + xex
	C = ln(1 + e)
d) Đặt x = asint
	D = 
2. Tính các tích phân:
a) 
b) 
c) 
d) 
15'
Hoạt động 3: Luyện tập tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần
H1. Nêu cách phân tích?
Đ1.
a) Đặt 
	A = 2
b) Đặt 
	B = 
c) Đặt 
	C = 2ln2 – 1
d) Đặt 
	D = –1
3. Tính các tích phân:
a) 
b) 
c) 
3'
Hoạt động 4: Củng cố
Nhấn mạnh:
– Cách sử dụng các phương pháp tính tích phân.
	4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Bài tập còn lại.
Đọc trước bài "Ứng dụng của tích phân trong hình học".
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docgt12cb 55a1.doc