Đềthi thử đại học lần I năm học 2009 - 2010 môn: Toán: khối: A, B

Đềthi thử đại học lần I năm học 2009 - 2010 môn: Toán: khối: A, B

Câu I (2,0điểm) Cho hàm số y = -x3+3x2-2 (1)

1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1)

2.Tìm các điểm trên đồ thị (C) sao cho qua các điếm đó chỉ vẽ được đúng một tiếp tuyến với đồ thị (C).Viết phương trình tiếp tuyến tại các điểm đó.

 

doc 1 trang Người đăng haha99 Ngày đăng 31/01/2018 Lượt xem 198Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đềthi thử đại học lần I năm học 2009 - 2010 môn: Toán: khối: A, B", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT PHANTHÚC TRỰC ĐỀTHI THỬ ĐH LẦN I NĂM HỌC 2009-2010 Lớp: 12A1,12A2 Môn: Toán: Khối: A,B
 ---------------------- (Thời gian làm bài 180 phút)
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2,0điểm) Cho hàm số y = -x3+3x2-2 (1)
1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1)
2.Tìm các điểm trên đồ thị (C) sao cho qua các điếm đó chỉ vẽ được đúng một tiếp tuyến với đồ thị (C).Viết phương trình tiếp tuyến tại các điểm đó.
Câu II(2,0 điểm) 
1. Giải phương trình: 
2.Gỉai hệ phương trình: 
Câu III(1,0 điểm) Tính tích phân: 
Câu IV(1,0điểm) Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a. SA=a và SA vuông góc với đáy,gọi M là trung điểm của SD.Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC , tính thể tích khối tứ diện MACD .
CâuV/ ( 1,0 điểm) Cho hai số thực không âm x,y thoả mãn x+y=1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
PHẦN RIÊNG: (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm 1trong 2 phần(A hoặc B)
A/ Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a. (2,0 điểm) 
1.Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho điểm M(3;0) là trung điểm của một cạnh tam giác. Hai cạnh của tam giác lần lượt nằm trên hai đường thẳng (d1) 2x-y-2=0 và (d2) x+y+3=0 . Lập phương trình đường thẳng chứa cạnh thứ ba của tam giác đó.
2.Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz.Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm M(1;1;1) và cắt các tia Ox,Oy,Oz lần lượt tại A,B,C sao cho thể tích của tứ diện OABC nhỏ nhất.
Câu VII.a.(1,0 điểm) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thức Niutơn biết rằng: 
B Theo chương trình nâng cao
CâuVI.b.(2,0 điểm)
1.Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh C(4;3). Biết đường phân giác trong (AD): x+2y-5=0 và trung tuyến (AM): 4x+3y-10=0. Tìm toạ độ đỉnh B của tam giác (hai điểm D,M thuộc BC)
2.Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz,cho tứ diện ABCD có:A(2;1;-1),B(3;0;1)
C(2;-1;3)và D thuộc tia Oy . Viết phương trình mặt phẳng (BCD), biết thể tích của khối tứ diện ABCD bằng 5
Câu VII.b.(1,0 điểm) Giải phương trình: 	
 .. Hết ..	
Họ và tên thí sinh .. Số báo danh 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi thu DH(1).doc