Bài tập và đáp án - Hệ phương trình không chứa căn thức

Bài tập và đáp án - Hệ phương trình không chứa căn thức

BÀI TẬP VỀ NHÀ

 Giải các hệ phương trình sau:

x(3x + 2y)(x + 1) = 12

{x^2} + 2y + 4x - 8

doc 1 trang Người đăng ngochoa2017 Ngày đăng 05/02/2018 Lượt xem 151Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập và đáp án - Hệ phương trình không chứa căn thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 	 	 BÀI TẬP VỀ NHÀ 
 	 	 Giải các hệ phương trình sau: 
1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 	 8, 
9, 10, 
	 11, 12, 
	 . Hết 

Tài liệu đính kèm:

  • doc2010.01.09-De_bai-Bai1.doc
  • doc2010.02.09-Dap_an-Bai1.doc