Bài tập: Tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số : lớp 12

Bài tập: Tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số : lớp 12

Cau1: cho ham so: .y = 1/3 x3 - m(x+1) Xac dinh m de:

 a/ ham so luom luon dong bien.

 b/ ham so dong bien trong khoang (1; + vô cực).

Cau2: cho ham so: y = x3/3 + (m - 1) x2 + (m - 3)x

 Xac dinh m de ham so dong bien trong khoang (0;3) .

Cau3: cho ham so: y = x3 - 3(2m + 1) x2 + (12m + 5) x + 2

 xac dinh m de ham so dong bien tren TXD

 

doc 1 trang Người đăng haha99 Ngày đăng 03/02/2018 Lượt xem 103Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập: Tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số : lớp 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Truong THPT Duc Linh	Nguoi suu tam: Do Hoai Linh.
Bài tập: T/C DONG BIEN, NGHICH BIEN CUA HAM SO : LOP 12
Cau1: cho ham so: .	Xac dinh m de:
	a/ ham so luom luon dong bien.
	b/ ham so dong bien trong khoang .
Cau2: cho ham so: 
	Xac dinh m de ham so dong bien trong khoang .
Cau3: cho ham so: 
	xac dinh m de ham so dong bien tren TXD
Cau4: cho ham so: 
	xac dinh m de ham so khong co cuc dai va cuc tieu.
Cau5: cho ham so: 
	xac dinh m de ham so luon luon dong bien trong khoang 
Cau6: cho ham so: 
	xac dinh m de ham so luon luon nghich bien
Cau7: cho ham sdo: 
	xac dinh m de ham do luon luon dong bien
Cau8: cho ham so: 	xac dinh m de:
	a/ ham so luon luon dong bien
	b/ ham so dong bien trong khoang 
Cau9: cho ham so: 
	xac dinh m de ham do nghich bien trong khoang 
Cau10: cho ham do: 
	xac dinh m de ham so co cuc dai khi 

Tài liệu đính kèm:

  • dockhao sat ham so 12.doc