Giáo án Vật lý tiết 59: Giải bài toán về hệ thấu kính

Giáo án Vật lý tiết 59: Giải bài toán về hệ thấu kính

Tiết59: GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH

I. MỤC TIÊU: - Lập sơ đồ tạo ảnh cho hệ nhiều thấu kính đồng trục

 - Chứng minh được công thức độ tụ tương đương của hệ thấu kính ghép sát

 - Xây dựng lại được công thức tính độ phóng đại ảnh qua hệ quang học

 - Vẽ ảnh qua hệ thấu kính + Giải bài toán về hệ thấu kính

II. CHUẨN BỊ: + GV: - Hình vẽ 5.5 trên giấy to dùng chứng minh.

 + HS: - Ôn lại TKHT, TKPK

III. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC:

 Q Hoạt động 1: (8 phút): Kiểm tra bài cũ

 1. Nêu đặc điểm của các tia sáng qua TKHT & TKPK.

 2. Các trường hợp tạo anh qua thấu kính.

 

docx 2 trang Người đăng ngochoa2017 Lượt xem 1470Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý tiết 59: Giải bài toán về hệ thấu kính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết59:	 GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH
I. MỤC TIÊU: - Lập sơ đồ tạo ảnh cho hệ nhiều thấu kính đồng trục
	 - Chứng minh được công thức độ tụ tương đương của hệ thấu kính ghép sát
	 - Xây dựng lại được công thức tính độ phóng đại ảnh qua hệ quang học 
	- Vẽ ảnh qua hệ thấu kính + Giải bài toán về hệ thấu kính
II. CHUẨN BỊ: + GV: - Hình vẽ 5.5 trên giấy to dùng chứng minh.
	 + HS: - Ôn lại TKHT, TKPK
III. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC:
 Q Hoạt động 1: (8 phút): Kiểm tra bài cũ
 1. Nêu đặc điểm của các tia sáng qua TKHT & TKPK. 
 2. Các trường hợp tạo anh qua thấu kính.
 Q Hoạt động 2 (20 phút): Hướng dẫn học sinh cách lập sơ đồ tạo ảnh qua quang hệ.
Trợ giúp của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi chép
- Cho HS làm bài tập 1 trang 193
- H.dẫn HS tìm hiểu 
+ đường truyền ánh sáng, 
+ sự tạo ảnh qua từng quang cụ,
+ vai trò ảnh vật của 
d1’ + d2 = l hay d2 = l – d1
* Hướng dẫn HS làm bài tập 1.
- Đọc đề bài, tìm cách giải
- Theo dõi và vận dụngvào bài theo hướng dẫn.
- Vẽ ảnh A’2B’2 của AB qua hệ thấu kính. 
Vận dụng hoàn thành bài tập1
I. Lập sơ đồ tạo ảnh:
1. Hệ hai thấu kính đồng trục ghép cách nhau:
* d1 = 10cm à d1’ = - 6cm; d2 = l – d1’ = 40cm à d2’ = 60cm
à k = k1.k2 = (- d2’/d2).(- d1’/d1) = -9/10. 
à ảnh ngược chiều vật và bằng 9/10 vật.
Q Hoạt động 3: (20 phút) Xây dựng công thức xác định f & D của hệ hai thấu kính ghép sát nhau.
- Hướng dẫn Hs chứng minh công thức tiêu cự và độ tụ của hệ hai thấu kính ghép sát nhau.
- Trả lời câu hỏi PC1 
+ Coâng thöùc ñoái vôùi thaáu kính L1:
Ñoáivôùi thaáu kính L2 : 
Trong ñoù: d2 = l – d’1 = - d’1  (l = 0)
- Coäng hai phöông trình (1) & (2), 
2) Khi hai thaáu kính gheùp saùt nhau: 
* Công thức tiêu cự:
* Công thức độ tụ: D = D1 + D2
“Độ tụ của hệ thấu kính mỏng đồng trục ghép sát nhau bằng tổng đại số của các độ tụ của từng thấu kính ghép thành hệ.”

Tài liệu đính kèm:

  • docxTiet 59.docx