Đề thi thử Đại học lần 1 Trường THPT Quỳnh Lưu 2

Đề thi thử Đại học lần 1 Trường THPT Quỳnh Lưu 2

Câu 1 : Biết vạch thứ 2 của dãy Laiman trong quang phổ nguyên tử Hiđrô có bước sóng là 102,6nm và năng lượng tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử từ trạng thái cơ bản là 13,6 eV. Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen là:

A. 0,83m. B. 750nm. C. 1,28m. D. 85nm.

Câu 2 : Số vòng cuôn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng tương ứng bằng 2640 và 144 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều 220V thì đo được hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là:

A. 24V; B. 9,6V; C. 12v; D. 18V;

Câu 3 : Một mạch dao động LC có L = 12,5H, điện trở thuần của mạch không đáng kể. Biểu thức hiệu điện thế trên cuộn dây là: u = 10cos(2.106t) (V). Gía trị điện tích lớn nhất của tụ là:

A. 2.10-7C. B. 8.10-7C. C. 12,5.106C. D. 1,25.106C.

 

doc 6 trang Người đăng haha99 Lượt xem 1230Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử Đại học lần 1 Trường THPT Quỳnh Lưu 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
Đề thi thử ĐH lần 1
Trường THPT Quỳnh Lưu 2
Thời gian thi : 90 phỳt
Ngày thi : 15/03/2009
Mó đề: 527
I, Phần chung cho cả hai ban
Câu 1 : 
Biết vạch thứ 2 của dãy Laiman trong quang phổ nguyên tử Hiđrô có bước sóng là 102,6nm và năng lượng tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử từ trạng thái cơ bản là 13,6 eV. Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen là:
A.
0,83m.	
B.
750nm.
C.
1,28m.
D.
85nm.
Câu 2 : 
Số vòng cuôn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng tương ứng bằng 2640 và 144 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều 220V thì đo được hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là:
A.
24V;
B.
9,6V;
C.
12v;
D.
18V;
Câu 3 : 
Một mạch dao động LC có L = 12,5H, điện trở thuần của mạch không đáng kể. Biểu thức hiệu điện thế trên cuộn dây là: u = 10cos(2.106t) (V). Gía trị điện tích lớn nhất của tụ là:
A.
2.10-7C.
B.
8.10-7C.
C.
12,5.106C.
D.
1,25.106C.
Câu 4 : 
Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng được thực hiện trong không khí, sau đó thực hiện trong nước. Khoảng vân khi đó sẽ :
A.
Tăng.
B.
Không thay đổi.
C.
Có thể tăng hoặc giảm.
D.
Giảm.
Câu 5 : 
Một sóng truyền dọc theo 1 trục x được mô tả bởi phương trình 
y= 8 Cos2(0,5x - 4t - )cm. (x đo bằng m, t đo bằng s). Vận tốc truyền sóng là:
A.
0,25m/s.
B.
4m/s.
C.
0,5m/s.
D.
8m/s.
Câu 6 : 
Một sóng ngang được mô tảbởi phương trình sóng y = yCos(0,02x - 2t) trong đó x, y được đo bằng mét và t đo bằng giây. Bước sóng đo bằng cm là:
A.
50;
B.
200;
C.
5;
D.
100;
Câu 7 : 
Trong chuyển động dao động điều hoà của một vật, tập hợp 3 đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian :
A.
Lực, vận tốc, năng lượng toàn phàn.
B.
Động năng, tần số góc, lực.
C.
Biên độ, tần số góc, năng lượng toàn phần.
D.
Biên độ, tần số góc, gia tốc.
Câu 8 : 
Ba vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Banme của nguyên tử Hiđrô có bước sóng lần lượt là: 656,3nm; 486,1nm; 434,0nm. Khi nguyên tử bị kích thích sao cho electron lên quỹ đạo O thì các vạch quang phổ trong dãy Pasen mà nguyên tử phát ra có bước sóng là (m)
A.
1,48 và 4,34;
B.
1,28 và 1,87;
C.
1,09 và 1,14;
D.
0,17 và 0,22;
Câu 9 : 
Một vật dao động điều hoà với chu kì bằng 2 s. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ bằng một nửa biên độ là:
A.
1/3 s.
B.
1/4s.
C.
1/2s.
D.
1/6s.
Câu 10 : 
Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, nếu chiếu đồng thời vào 2 khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 = 0,48m và 2 = 0,6m thì vân sáng bậc 10 của bức xạ1 trung với vân sáng bậc mấy của bức xạ 2
A.
9;
B.
7;
C.
10;
D.
8;
Câu 11 : 
Một vật khối lượng m = 200g được treo vào lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng K. Kích thích để con lắc dao động điều hoà (bỏ qua ma sát) với gia tốc cực đại bằng 16m/s2 và cơ năng bằng 6,4.10-2J. Độ cứng của lò xo và vận tốc cực đại của vật là
A.
80N/m; 0,8m/s.
B.
40N/m; 1,6cm/s.
C.
40N/m; 1,6m/s.
D.
80N/m; 8m/s.
Câu 12 : 
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l = 1,6m dao động điều hoà với chu kì T. Nếu cắt bớt dây treo đi một đoạn l1 = 0,7m thì chu kì dao động là 3s. Nếu cắt tiếp dây treo một đoạn l2 = 0,5m thì chu kì dao động bây giờ là bao nhiêu ?
A.
2s;
B.
3s;
C.
1s;
D.
1,5s;
Câu 13 : 
Phát biểu nào sau đây là đúng:
A.
Cả ánh sáng và sóng âm trong không khí đều là sóng dọc.
B.
Sóng âm trong không khí là sóng dọc còn ánh sáng trong không khí là sóng ngang.
C.
Cả ánh sáng và sóng siêu âm đều có thể truyền trong chân không.
D.
Cả ánh sáng và sóng siêu âm trong không khí đều là sóng ngang.
Câu 14 : 
Một sóng âm có biên độ 1,2mm có cường độ âm tại một điểm bằng 1,80 W/m2. Hỏi một sóng âm khác có cùng tần số nhưng biên độ bằng 0,36mm thì cường độ âm tại điểm đó là bao nhiêu?
A.
0,6W/m2;
B.
2,7W/m2;
C.
5,4W/m2;
D.
16,2W/m2;
Câu 15 : 
Hai dao độngđiều hoà cùng phương, cùng biên độ A, cùng chu kì T và có hiệu pha ban đầu là 2/3. Dao động tổng hợp có biên độ bằng
A.
0;
B.
A/2;
C.
2A;
D.
A;
Câu 16 : 
Trong một đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa các phần tử RLC. Phát biểu nào sau đây đúng? Công suất điện (trung bình) tiêu thụ trên cả đoạn mạch
A.
Không phụ thuộc gì vào L và C.
B.
Không thay đổi nếu ta mắc thêm vào đoạn mạch một tụ hay là một cuôn thuần cảm.
C.
Chỉ phụ thuộc vào giá trị điện trở thuần R của đoạn mạch.
D.
Luôn bằng tổng công suất tiêu thụ trên các điện trở thuần.
Câu 17 : 
Mạch R,L,C mắc nối tiếp. Nếu điện dung tụ điện giảm 4 lần, để tần số cổng hưởng vẫn không đổi phải tăng độ tự cảm của cuộn dây lên:
A.
8 lần.
B.
2 lần.
C.
0,25 lần.
D.
4 lần.
Câu 18 : 
Bước sóng giới hạn của một kim loại là 5200 (A). Các electron quang điện sẽ được phóng ra nếu kim loại đó được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc phát ra từ:
A.
Đèn hồng ngoại 100W.
B.
Đèn hồng ngoại 10W.
C.
Đèn tử ngoại 1W.
D.
Đèn hồng ngoại 50W.
Câu 19 : 
Một cuôn dây có điện trở thuần không đáng kể được mắc vào mạng điện xoay chiều 110V - 50Hz. Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là 5A, độ tự cảm cuộn dây là:
A.
70mH.
B.
49,5mH.
C.
99mH.
D.
220mH.
Câu 20 : 
Trong hệ thống truyền trải điện năng đi xa theo cách mắc hình sao thì :
A.
Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha lớn hơn giữa một dây pha và dây trung hoà.
B.
Dòng điện trong mỗi dây pha đều lệch 2/3 so với hiệu điện thế giữa dây đó với dây trung hoà.
C.
Cường độ dòng điện trong dây trung hoà luôn bằng không.
D.
Cường độ hiệu dụng trong dây trung hoà bằng tổng các cường độ hiệu dụng trong các dây pha.
Câu 21 : 
Trong đoạn mạch xoay chiều hiệu điện thế và cường độ dòng điện có biểu thức là:
u = 50cos100t(V), i = 50cos(100t + ) (A). Công suất tiêu thụ của mạch là:
A.
625W.
B.
1250W.
C.
2500W.
D.
132,5W.
Câu 22 : 
Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Phát biểu nào đúng :
A.
Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch có thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên bất kì phần tử.
B.
Cường độ dòng điện luôn trễ pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.
C.
Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên mỗi phần tử.
D.
Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở thuần R.
Câu 23 : 
Trong trạng thái dừng của nguyên tử thì :
A.
Hạt nhân nguyên tử không dao động.
B.
Electron không chuyển động xung quanh hạt nhân.
C.
Nguyên tử không bức xạ.
D.
Electron chuyển động trên quỹ đạo dừng với bán kính lớn nhất có thể có.
Câu 24 : 
ánh sáng không có tính chất nào sau:
A.
Có mang theo năng lượng.
B.
Có vận tốc lớn vô hạn.
C.
Có thể truyền trong chân không.
D.
Có thể truyền trong môi trường vật chất.
Câu 25 : 
Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng đơn sắc có = 0,5 thì khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 4 gần nhất là 2,4mm. Nếu dùng ánh sáng đơn sắc = 0,6 thì vân sáng bậc 5 cách vân trung tâm là bao nhiêu?
A.
7,2mm;
B.
6mm;
C.
5,5mm
D.
4,4mm
Câu 26 : 
Định nghĩa nào sau đây về sóng cơ là đúng nhất? Sóng cơ là:
A.
Những dao động điều hoà lan truyền trong không gian theo thời gian.
B.
Quá trình lan truyền của dao động cơ điều hoà trong môi trường đàn hồi.
C.
Những dao động cơ lan truyền theo thời gian trong môi trường vật chất.
D.
Những dao động trong môi trường rắn hoặc lỏng truyền theo thời gian trong không gian.
Câu 27 : 
Một máy phát điện xoay chiều 3 pha mắc hình sao có hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha bằng 220V. Hiệu điện thế pha bằng bao nhiêu
A.
127V;
B.
381V;
C.
311V;
D.
220V;
Câu 28 : 
Một mạch dao động điện từ gồm tụ C = 5F và cuộn thuần cảm L = 50mH. Hiệu điện thế cực đại hai đầu tụ điện là 12V. Tại thời điểm hiệu điện thế hai đầu cuộn dây là 8V thì năng lượng từ trường trong mạch là:
A.
1,6.10-4J;
B.
2.10-4J;
C.
1,1.10-4J;
D.
3.10-4J;
Câu 29 : 
Photon sẽ có năng lượng lớn hơn nếu nó có:
A.
Bước sóng lớn hơn.
B.
Tần số lớn hơn.
C.
Biên độ lớn hơn.
D.
Vận tốc lớn hơn.
Câu 30 : 
Sóng siêu âm:
A.
Không thể nghe được.
B.
Có thể nghe được nhờ máy trở thính thông thường.
C.
Có thể nghe được bởi tai người bình thường.
D.
Có thể nghe được nhờ micrô.
Câu 31 : 
Một cuôn cảm có cảm kháng 31 và điện trở thuần là 8 được mắc nối tiếp với một tụ điện 25, sau đó mắc với một nguồn xoay chiều 110V. Hệ số công suất là:
A.
0,33;	
B.
0,64;
C.
0,80;
D.
0,56;
Câu 32 : 
ống tia X hoạt động với hiệu điện thế 50KV. Bước sóng bé nhất của tia X được phát ra là:
A.
0,25 (A).
B.
0,75 (A).
C.
0,5 (A).
D.
0,1 (A).
Câu 33 : 
Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, trên đoạn MN của màn quan sát khi dùng ánh sáng có bước sóng 0,6m quan sát được 17 vân sáng (tại hai đầu MN là 2 vân sáng). Nếu dùng ánh sáng bước sóng 0,48m, quan sát được số vân sáng là:
A.
33;
B.
21;
C.
25;
D.
17;	
Câu 34 : 
Một con lắc dao động điều hoà với biên độ dài A. Khi thế năng bằng nửa cơ năng thì li độ của vật bằng
A.
x = ;
B.
x = ;
C.
x = ;
D.
x = ;
Câu 35 : 
Trong thí nghiệm về hiện tượng quang điện, người ta dùng màn chắn tách ra một chùm electron có vận tốc cực đại hướng vào một từ trường đều sao cho vận tốc của các electron vuông góc với véctơ cảm ứng từ. Bán kính quỹ đạo của các electron tăng khi:
A.
Tăng bước sóng ánh sáng kích thích.
B.
Giảm bước sóng ánh sáng kích thích.
C.
Tăng cường độ ánh sáng kích thích.
D.
Giảm cường độ ánh sáng kích thích.
Câu 36 : 
Mạch dao động điện từ LC, năng lượng điện trường trong tụ biến thiên tuần hoàn với tần số
A.
f = ;
B.
f = ;
C.
f = ;
D.
f = ;
Câu 37 : 
Mạch chọ sóng của một máy gồm cuôn dây có L = 4H và tụ C = 20nF. Để bắt được sóng có bước sóng từ 60m đến 120m thì phải mắc thêm tụ CX thay đổi được. Cách mắc tụ CX và giá trị của CX là :
A.
Mắc song song và 2,53nF CX 10,53nF;
B.
Mắc nối tiếp và 0,253nF CX 1,053nF;
C.
Mắc song song và 0,253nF CX 1,053nF;
D.
Mắc nối tiếp và 2,53nF CX 10,53nF;
Câu 38 : 
Phát biểu nào sau đây không đúng :
A.
Tia hông ngoại là sómg điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ.
B.
Tia hồng ngoại có tác dụng lên mọi kính ảnh.
C.
Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt rất mạnh.
D.
Tia hông ngoại do các vật nóng phát ra.
Câu 39 : 
Một đoạn mạch xoay chiều gồm một tụ điện nối tiếp một cuộn dây. Biết dòng điện cùng pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Khẳng định nào đúng:
A.
Cuộn dây có điện trở thuần bằng không.
B.
Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây bằng hiệu điện thế hai đầu tụ điện.
C.
Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là cực đại.
D.
Dung kháng của tụ điện nhỏ hơn cảm kháng của cuộn dây.
Câu 40 : 
Một hiệu điện thế xoay chiều 120V - 50Hz được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ C. Hiệu điện thế hai đầu tụ là 96V. Hiệu điện thế hai đầu điện trở bằng:
A.
24V;
B.
72V;
C.
48V;
D.
Không xác định được vì không biết R và C.
 II, Phần dành cho ban cơ bản
Câu 1 : 
Một mạch dao động điện từ có C = 1/16F và cuộn dây thuần cảm đang hoạt động, cường động dòng điện cực đại là 60mA. Tại thời điểm điện tích trên tụ q = 1,5.10-6C thì cường độ dòng điện trong mạch là 30mA. Độ tự cảm cuộn dây là :
A.
40mH;
B.
70mH;
C.
50mH;
D.
60mH;
Câu 2 : 
Công thức tính khoảng vân giao thoa của ánh sáng (đối với khe Yâng)
A.
i = ;
B.
i = ;
C.
i = ;
D.
i = ;
Câu 3 : 
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi cân bằng thì lò xo giảm 3cm. Kích thích cho vật dao động tự do theo phương thẳng đứng với biên độ 6cm, thì trong một chu kì dao động T, thời gian lò xo bị nén là :
A.
;
B.
;
C.
;
D.
;
Câu 4 : 
Đánh một tiếng đàn lên dây đàn có chiều dài l, trên dây đàn có thể có những sóng dừng bước sóng nào ?
A.
Duy nhất = 2l;
B.
 = l; l/2; l/3
C.
Duy nhất = l;
D.
 = 2l; 2l/2; 2l/3
Câu 5 : 
Biết công thức tính năng lượng các quỹ đạo dừng của nguyên tử H2 là En = - (n là số tự nhiên, chỉ số thứ tự các mức năng lượng). Một vạch quang phổ nhìn thấy ở dãy Banme có bước sóng = 0,486m ứng với sự dịch chuyển của electron từ quỹ đạo dừng nào về :
A.
Từ N;
B.
Từ K;
C.
Từ L;
D.
Từ M;
Câu 6 : 
Một mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung khàng. Khi tăng tần số của dòng điện thì hệ số công suất của mạch :
A.
Tăng;
B.
Không đổi;
C.
Bằng không;
D.
Giảm;
Câu 7 : 
Trong dao động điều hoà của một vật, gia tốc và vận tốc biến thiên theo thời gian
A.
Lệch pha nhau /4.
B.
Lệch pha nhau /2.
C.
Cùng pha với nhau.
D.
Lệch pha nhau .
Câu 8 : 
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Yâng trong không khí, 2 khe cách nhau a = 3mm, khoảng cách từ mặt phẳng 2 khe đến màn D = 2m được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc = 0,6m. Sau đó đặt toàn bộ vào trong nước có chiết suất 4/3. Khoảng vân quan sát trên màn là bao nhiêu ?
A.
0,4cm;
B.
0,3cm;
C.
0,3mm;
D.
0,4mm;
Câu 9 : 
Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là U = 100V. Khi cường độ hiệu dụng là 1A thì công suất tiêu thụ là 50W. Gĩư cố định U và R còn các thông số khác của mạch thay đổi. Công suất tiêu thụ cực đại của mạch
A.
100W;
B.
200W;
C.
100W;
D.
400W;
Câu 10 : 
Khi đặt 2 đèn khí có áp suất thấp, nung nóng, một đèn hơi natri và một đèn hơi hiđrô trước một máy quang phổ (đèn hơi natri có nhiệt độ cao hơn và đặt xa máy quang phổ hơn). Qua máy quang phổ thu được :
A.
Quang phổ vạch phát xạ của Na.
B.
Quang phổ vạch phát xạ của H2 và Na xen kẻ nhau.
C.
Quang phổ vạch hấp thụ của Na.
D.
Quang phổ vạch hấp thụ của H2.
IiI, Phần dành cho ban khoa học tự nhiên
Câu 1 : 
Một bánh đà được đưa đến vận tốc 540vòng/phút, trong 6 giây. Gia tốc góc của nó là :
A.
18rad/s2;
B.
3rad/s2;
C.
9rad/s2;
D.
54rad/s2;
Câu 2 : 
Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, biết R = 100 và C = F, cuộn dây thuần cảm. Đặt hiệu điện thế u = 100cos100(V) vào hai đầu đoạn mạch, thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn LC là 50V và u chậm pha hơn so vơi dòng điện trong mạch. Gia trị độ tự cảm là :
A.
L = ;
B.
L = ;
C.
L = ;
D.
L = ;
Câu 3 : 
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có g = 10m/s2, độ cứng lò xo K = 50N/m. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá đỡ là 4N và 2N. Vận tốc cực đại của vật là :
A.
50cm/s;
B.
40cm/s;
C.
60cm/s;
D.
30cm/s;
Câu 4 : 
Một đoàn tàu hú còi tiến vào ga với vận tốc 36km/h. Tần số tiếng còi do tàu phất ra là 1000Hz. Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. Người đứng trên sân ga nghe tiếng còi đó với tần số ban nhiêu ?
A.
1000Hz;
B.
1030Hz;
C.
1300Hz;
D.
970,6Hz;
Câu 5 : 
Chiếu lần lượt hai bức xạ 1 = 0,25m và2 = 0,5m vào catôt của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đàu cực đại của quang electron là v1 và v2 (v1 = 2v2). Bước sóng giới han quang điện lạ :
A.
0,375m ;
B.
0,75m ;
C.
0,6m ;
D.
0,72m ;
Câu 6 : 
Một khối trụ nằm ngang bán kính có thể quay tự do xung quanh truc của nó. Một sợi dây quấn quanh trụ và đầu tự do của dây có gắn vật khối lượng m. Lúc đầu vật m đứng yên. Khi vật m đi được quảng đường h thì vận tốc của nó ở thời điểm đó :
A.
Không phụ thuộc R;
B.
Tỉ lệ nghịch vởi R;
C.
Tỉ lệ thuận với R;
D.
Tỉ lệ nghịch với R2;
Câu 7 : 
Cho một sóng có phương trình u = 5cos( - )mm (trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s). Vị trí phần tử sóng M cách gốc toạ độ 3m ở thời điểm t = 2s là :
A.
uM = 2,5cm;
B.
uM = 5mm;
C.
uM = 5cm;
D.
uM = 0;
Câu 8 : 
Một điện trở thuần R mắc vào mạng điện xoay chiều tần số f = 50Hz. Muốn dòng điện trong mạch sớm pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch góc thì :
A.
Phải mắc thêm vào mạch 1 cuộn cảm nối tiếp với điện trở R.
B.
Phải mắc thêm vào mạch 1 tụ điện nối tiếp với điện trở R.
C.
Phải thay điện trở R nói trên bằng một tụ điện.
D.
Phải thay điện trở R nói trên bằng một cuộn cảm.
Câu 9 : 
Một quả cầu đặc và một khối trụ đặc làm từ một vật liệu và có cùng khối lượng. Cho cả 2 cùng lăn xuống (từ cùng một vị trí) theo mặt phẳng nghiêng từ trạng thái đứng yên. Biết các vật lăn không trượt. Kết luận nào đúng :
A.
Qủa cầu đến chân mặt phẳng nghiêng trước khối trụ.
B.
Khối trụ đến chân mặt phẳng nghiêng trước qủa cầu.
C.
Cả hai vật đến chân mặt phẳng nghiêng cùng một lúc.
D.
Vật nào đến trước phụ thuộc chiều cao của khối trụ lớn hơn hay nhỏ hơn bán kính quả cầu.
Câu 10 : 
Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây có L = (H) và một tụ điện biến đổi.
Điện dung tụ thay đổi trong khoảng nào để thu được các sóng có bước sóng từ 10m 100m ?
A.
104pF 106pF ;
B.
1pF 102pF ;
C.
102pF 104pF ;
D.
103pF 105pF ;
phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo)
Môn : Vat li 
Mó đề: 527
01
) | } ~
28
{ ) } ~
Ban co ban
02
{ | ) ~
29
{ ) } ~
01
) | } ~
03
) | } ~
30
) | } ~
02
{ | } )
04
{ | } )
31
{ | ) ~
03
{ | ) ~
05
{ | } )
32
) | } ~
04
{ | } )
06
{ | } )
33
{ ) } ~
05
) | } ~
07
{ | ) ~
34
{ | ) ~
06
) | } ~
08
{ ) } ~
35
{ ) } ~
07
{ ) } ~
09
{ | } )
36
{ | ) ~
08
{ | ) ~
10
{ | } )
37
{ ) } ~
09
{ ) } ~
11
) | } ~
38
{ ) } ~
10
{ ) } ~
12
) | } ~
39
{ | ) ~
Ban KHTN
13
{ ) } ~
40
{ ) } ~
01
{ ) } ~
14
{ | } )
02
) | } ~
15
{ | } )
03
{ | ) ~
16
{ | } )
04
{ ) } ~
17
{ | } )
05
{ ) } ~
18
{ | ) ~
06
) | } ~
19
{ | ) ~
07
{ | } )
20
) | } ~
08
{ | ) ~
21
) | } ~
09
) | } ~
22
{ | } )
10
{ | ) ~
23
{ | ) ~
24
{ ) } ~
25
) | } ~
26
{ | ) ~
27
) | } ~

Tài liệu đính kèm:

  • docThi thu DH lan 1( co dap an ) 15032009(2).doc