Đề thi chọn HSG tỉnh môn Hóa học Lớp 12 - Bảng A - Năm học 2007-2008 - Sở GD&ĐT Nghệ An (Có đáp án)

Đề thi chọn HSG tỉnh môn Hóa học Lớp 12 - Bảng A - Năm học 2007-2008 - Sở GD&ĐT Nghệ An (Có đáp án)

1. Các chất hữu cơ A, B, C, D có cùng công thức phân tử C4H6O4 đều phản ứng với dung dịch NaOH theo tỷ lệ mol 1:2. Trong đó:

- A, B đều tạo ra một muối, một rượu.

- C, D đều tạo ra một muối, một rượu và nước.

Biết rằng khi đốt cháy muối do A, C tạo ra thì trong sản phẩm cháy không có nước. Xác định A, B, C, D và viết phương trình phản ứng với NaOH.

2. Có thể tồn tại bao nhiêu loại liên kết hyđrô trong rượu etylic có hoà tan phenol. Viết công thức biểu diễn các mối liên kết này và cho biết liên kết nào bền nhất, liên kết nào kém bền nhất? Giải thích.

 

doc 1 trang Người đăng thuyduong1 Ngày đăng 22/06/2023 Lượt xem 24Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn HSG tỉnh môn Hóa học Lớp 12 - Bảng A - Năm học 2007-2008 - Sở GD&ĐT Nghệ An (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề chính thức
Sở GD&ĐT Nghệ An
 Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh
 Năm học 2007-2008
Môn thi: Hoá học lớp 12 THPT - bảng a
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (5,0 điểm): 
 1. Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng xẩy ra trong các trường hợp sau:
a) Trộn dung dịch Na2CO3 với dung dịch FeCl3.
b) Sục khí H2S đến bão hoà vào dung dịch FeCl3 .
c) Cho urê vào dung dịch Ba(OH)2 .
2. Viết các quá trình xẩy ra ở các điện cực và phương trình điện phân các dung dịch sau: 
	a) BaCl2 (có màng ngăn)
	b) CuSO4 
	c) K2SO4
3. Giải thích hiện tượng sắt tây, tôn bị ăn mòn trong không khí ẩm. 	
Câu 2 (7,0 điểm).
1. Các chất hữu cơ A, B, C, D có cùng công thức phân tử C4H6O4 đều phản ứng với dung dịch NaOH theo tỷ lệ mol 1:2. Trong đó: 
- A, B đều tạo ra một muối, một rượu.
- C, D đều tạo ra một muối, một rượu và nước.
Biết rằng khi đốt cháy muối do A, C tạo ra thì trong sản phẩm cháy không có nước. Xác định A, B, C, D và viết phương trình phản ứng với NaOH.
2. Có thể tồn tại bao nhiêu loại liên kết hyđrô trong rượu etylic có hoà tan phenol. Viết công thức biểu diễn các mối liên kết này và cho biết liên kết nào bền nhất, liên kết nào kém bền nhất? Giải thích.
3. Cho 9,2g một hợp chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2mol Ag2O trong NH3 thu được 21,6 g Ag. Xác định công thức cấu tạo của X. Viết phương trình phản ứng hoá học xẩy ra.
Câu 3 (5,0 điểm). Cho 39,84g hỗn hợp F gồm Fe3O4 và kim loại M vào dung dịch HNO3 đun nóng, khuấy đều hỗn hợp để phản ứng hoàn toàn thu được 4,48 lít khí NO2 là sản phẩm khử duy nhất (ở đktc), dung dịch G và 3,84g kim loại M. Cho 3,84g kim loại M vào 200ml dung dịch H2SO4 0,5M và KNO3 0,5M khuấy đều thì thu được dung dịch H, khí NO duy nhất. Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch G thu được kết tủa K. Nung K trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn R. 
a) Tìm kim loại M (biết M có hoá trị không đổi trong các phản ứng trên).
b) Cô cạn cẩn thận dung dịch H thu được bao nhiêu gam muối khan?
Câu 4 (3,0 điểm). 
1. Ôxi hoá một rượu X bởi ôxi có bột đồng làm xúc tác, được chất khí Y. Ôxi hoá Y với xúc tác Pt thu được axít Z. Cho Z tác dụng với xút được muối T. Cho T tác dụng với dung dịch Ag2O/ NH3 được Ag kim loại. Tìm công thức cấu tạo của X, Y, Z, T. Viết các phương trình phản ứng.
2. Trộn Y với một anđêhít P được 5,9g rồi đun nóng nhẹ với một lượng dư dung dịch Ag2O trong NH3 thu được 2,24 lít CO2 (ở đktc) và 64,8g Ag. Xác định công thức cấu tạo của P.
( Cho Fe = 56; Al = 27; Cu = 64; N = 14; O = 16; H = 1; Ag = 108, Zn = 65, Mg=24, C = 12, Pb = 207, K = 39)
Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì.
--------------Hết --------------
Họ và tên thí sinh:..............................................................................................	Số báo danh: .................................

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_chon_hsg_tinh_mon_hoa_hoc_lop_12_bang_a_nam_hoc_2007.doc
  • docDA bang 12A.doc