Bài tập trắc nghiệm Vật lý Khối 12

Bài tập trắc nghiệm Vật lý Khối 12

8.1. Chọn câu Đúng. Khi nguồn sáng chuyển động, vận tốc truyền ánh sáng trong chân không có giá trị.

 A. nhỏ hơn c.

 B. lớn hơn c.

 C. lớn hơn hoặc nhỏ hơn c phụ thuộc vào phương truyền và vận tốc của nguồn sáng.

 D. luôn bằng c, không phụ thuộc vào phương truyền và vận tốc của nguồn sáng.

 

doc 2 trang Người đăng haivyp42 Ngày đăng 06/10/2021 Lượt xem 1572Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm Vật lý Khối 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ đề 1: Thuyết tương đối hẹp.
8.1. Chọn câu Đúng. Khi nguồn sáng chuyển động, vận tốc truyền ánh sáng trong chân không có giá trị.
	A. nhỏ hơn c. 
	B. lớn hơn c. 
	C. lớn hơn hoặc nhỏ hơn c phụ thuộc vào phương truyền và vận tốc của nguồn sáng. 
	D. luôn bằng c, không phụ thuộc vào phương truyền và vận tốc của nguồn sáng.
8.2. Chọn câu Đúng.Khi một cái thước chuyển động theo phương chiều dài của nó, độ dài của thước
	A. dãn ra theo tỉ lệ .	B. co lại tỉ lệ với vận tốc của thước. 
	C. dãn ra phụ thuộc vào vận tốc của thước. 	D. co lại theo tỉ lệ .
8.3. Một chiếc thước có chiều dài 30cm, chuyển động với vận tốc v = 0,8c theo chiều dài của thước thì co lại là:
	A. 10cm. 	B. 12cm. 	C. 15cm. 	D. 18cm.
8.4. Người quan sát đồng hồ đúng yên được 50 phút, cũng thời gian đó người quan sát chuyển động với vận tốc v = 0,8c sẽ thấy thời gian đồng hồ là:
	A. 20 phút. 	B. 25 phút. 	C. 30 phút. 	D. 40 phút.
8.5. Sau 30 phút đồng hồ chuyển động với vận tốc v = 0,8c chạy chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên là:
	A. 20 phút. 	B. 25 phút, 	C. 30 phút. 	D. 35 phút.
8.6. Điều nào dưới đây đúng, khi nói về các tiên đề của Anh-xtanh?
	A) Các hiện tượng vật lí xảy ra như nhau đối với mọi hệ quy chiếu quán tính.
	B) Phương trình diễn tả các hiện tượng vật lý có cùng một dạng trong mọi hệ quy chiếu quán tính.
	C) Vận tốc ánh sáng trong chân không đối với mọi hệ qui chiếu quán tính có cùng giá trị c, không phụ thuộc vào vận tốc của nguồn sáng hay máy thu.
	D) A, B và C đều đúng.
Chủ đề 2. Hệ thức Anh-xtanh.
8.7. Chọn câu Đúng.
Theo thuyết tương đối, khối lượng tương đối tính của một vật có khối lượng nghỉ m0 chuyển động với vận tốc v là:
	A. . 	B. . 	C. . 	D. .
8.8. Chọn câu Đúng. Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng là:
	A. . 	B. W = mc. 	C. . 	D. W = mc2.
8.9. Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó. Vận tốc của hạt đó là:
	A. 2.108m/s. 	B. 2,5.108m/s. 	C. 2,6.108m/s. 	D. 2,8.108m/s.
8.10. Vận tốc của 1 êlectron tăng tốc qua hiệu điện thế 105V là:
	A. 0.4.108m/s; 	B. 0.8.108m/s; 	C. 1,2.108m/s; 	D. 1,6.108m/s
8.11. Động năng của một êléctron có động lượng là p sẽ là:
	A. ; 	B. ; 
	C. ; 	D. 
8.12. Vận tốc của một êléctron có động lượng là p sẽ là:
	A. ; 	B. 
	C. ; 	D. 
8.13 Một hạt có động năng tương đối tính gấp 2 lần động năng cổ điển (theo cơ học Newton). Vận tốc của hạt đó là:
	A. ; 	B. ; 	C. ; 	D. 
8.14. Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ. Vận tốc của nó là:
	A. 2,6.108m/s; 	B. 1,3.108m/s; 	C. 2,5.108m/s; 	D. 1,5.108m/s.
8.15. Động lượng của một hạt có khối lượng nghỉ m, động năng K là:
	A. ; 	B. ; 	C. ; 	D. 

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_trac_nghiem_vat_ly_khoi_12.doc