Nội dung ôn thi Đại học khối C - D môn Ngữ văn

Nội dung ôn thi Đại học khối C - D môn Ngữ văn

PHẦN VĂN HỌC VIỆT NAM

Hai đứa trẻ - Thạch Lam

Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân

Hạnh phúc của một tang gia (trích) -Vũ Trọng Phụng

Chí Phèo (trích) - Nam Cao

Tác gia Nam Cao

Vĩnh biệt Cửu Trùng đài (trích) - Nguyễn Huy Tưởng.

Vội vàng - Xuân Diệu

Tác gia Xuân Diệu

Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử

Tràng giang - Huy Cận

Chiều tối - Hồ Chí Minh

Từ ấy - Tố Hữu

 

doc 3 trang Người đăng kidphuong Ngày đăng 22/06/2016 Lượt xem 527Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Nội dung ôn thi Đại học khối C - D môn Ngữ văn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NỘI DUNG ÔN THI ĐH KHỐI C - D MÔN NGỮ VĂN 2009
CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009
          I-  Phần chung cho tất cả các thí sinh (5,0 điểm)
Câu
Nội dung
Điểm
Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng
I
PHẦN VĂN HỌC VIỆT NAM
2,0
Kiểm tra kiến thức văn học Việt Nam hiện đại lớp 11 (giai đoạn từ 1930 đến 1945) và kiến thức văn học lớp 12.
Hai đứa trẻ - Thạch Lam
Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân
Hạnh phúc của một tang gia (trích) -Vũ Trọng Phụng
Chí Phèo (trích) - Nam Cao
Tác gia Nam Cao
Vĩnh biệt Cửu Trùng đài (trích) - Nguyễn Huy Tưởng.
Vội vàng - Xuân Diệu
Tác gia Xuân Diệu
Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử
Tràng giang - Huy Cận
Chiều tối - Hồ Chí Minh
Từ ấy - Tố Hữu
Về luân lí xã hội ở nước ta (trích) - Phan Châu Trinh
Một thời đại trong thi ca (trích) - Hoài Thanh
Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh
Tác gia Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc - Phạm Văn Đồng
Việt Bắc (trích)- Tố Hữu
Tác gia Tố Hữu
Đất Nước (trích) - Nguyễn Khoa Điềm
Sóng - Xuân Quỳnh
Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo
Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân
Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ Ngọc Tường
Vợ nhặt - Kim Lân
Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài
Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành
Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi
Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu
Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) - Lưu Quang Vũ
Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (trích) - Trần Đình Hượu
II
Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
3,0
Vận dụng kiến thức về xã hội, đời sống để viết bài nghị luận xã hội.
Nghị luận về một hiện tượng đời sống
 II-Phần riêng  (5,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu III.a hoặc câu III.b)
Câu
Nội dung
Điểm
Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng
III.a
Hai đứa trẻ - Thạch Lam
5,0
Vận dụng khả năng đọc - hiểu và kiến thức văn học để viết bài nghị luận văn học.
Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân
Hạnh phúc của một tang gia (trích) - Vũ Trọng Phụng
Chí Phèo (trích) - Nam Cao
Đời thừa - Nam Cao
Tác gia Nam Cao
Vĩnh biệt Cửu Trùng đài (trích) - Nguyễn Huy Tưởng
Vội vàng - Xuân Diệu
Tác gia Xuân Diệu
Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử
Tràng giang - Huy Cận
Tương tư - Nguyễn Bính
Nhật kí trong tù - Hồ Chí Minh
Chiều tối - Hồ Chí Minh
Lai Tân - Hồ Chí Minh
Từ ấy - Tố Hữu
Về luân lí xã hội ở nước ta (trích) - Phan Châu Trinh
Một thời đại trong thi ca (trích) - Hoài Thanh
Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh
Tác gia Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc - Phạm Văn Đồng
Tây Tiến - Quang Dũng
Việt Bắc (trích) - Tố Hữu
Tác gia Tố Hữu
Đất Nước (trích) - Nguyễn Khoa Điềm
Sóng - Xuân Quỳnh
Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo
Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân
Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ Ngọc Tường
Vợ nhặt - Kim Lân
Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài
Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành
Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi
Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu
Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) - Lưu Quang Vũ
Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12/2003 - Cô-phi An-nan
Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (trích) - Trần Đình Hượu
III.b
 Hai đứa trẻ - Thạch Lam
5,0
Vận dụng khả năng đọc - hiểu và kiến thức văn học để viết bài nghị luận văn học.
Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân
Hạnh phúc của một tang gia (trích) - Vũ Trọng Phụng
Chí Phèo (trích) - Nam Cao
Đời thừa - Nam Cao
Tác gia Nam Cao
Vĩnh biệt Cửu Trùng đài (trích) - Nguyễn Huy Tưởng
Vội vàng - Xuân Diệu
Tác gia Xuân Diệu
Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử
Tràng giang - Huy Cận
Tương tư - Nguyễn Bính
Nhật kí trong tù - Hồ Chí Minh
Chiều tối - Hồ Chí Minh
Lai Tân - Hồ Chí Minh
Từ ấy - Tố Hữu
Về luân lí xã hội ở nước ta (trích) - Phan Châu Trinh
Một thời đại trong thi ca (trích) - Hoài Thanh
Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh
Tác gia Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc - Phạm Văn Đồng
Tây Tiến - Quang Dũng
Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
Việt Bắc (trích) - Tố Hữu
Tác gia Tố Hữu
Đất Nước (trích) - Nguyễn Khoa Điềm
Sóng - Xuân Quỳnh
Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo
Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân
Tác gia Nguyễn Tuân
Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ Ngọc Tường
Vợ nhặt - Kim Lân
Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài
Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành
Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi
Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu
Một người Hà Nội - Nguyễn Khải
Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) - Lưu Quang Vũ
Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1/12/2003 - Cô-phi An-nan
Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (trích) - Trần Đình Hượu
Con đường trở thành kẻ sĩ hiện đại (trích) - Nguyễn Khắc Viện
Tư duy hệ thống -  nguồn sức sống mới của đổi mới tư duy (trích) - Phan Đình Diệu

Tài liệu đính kèm:

  • docNOI DUNG ON THI DH KHOI C - D MON NGU VAN 2009.doc