Giáo án Sinh học 11 tiết 33: Ôn tập học kì I

Giáo án Sinh học 11 tiết 33: Ôn tập học kì I

I. Mục tiêu

 1. Kiến thức

 a. Cơ bản

- Nắm được các quá trình cảm ứng về hướng động và ứng động ở thực vật.

- Các vấn đề về cảm ứng ở động vật, cơ chế của sự cảm ứng, sự dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ và tập tính ở động vật.

b. Trọng tâm

Hệ thống hóa được các kiến thức cơ bản về sự cảm ứng và cơ chế thực hiện cảm ứng ở thực vật và động vật.

2. Kỹ năng

- Biết vận dụng lý thuyết vào thực tiễn đời sống và sản xuất.

- Rèn luyện thao tác tư duy, trong đó chủ yếu là hệ thống hóa, so sánh và tổng hợp.

 

doc 3 trang Người đăng kidphuong Ngày đăng 09/06/2016 Lượt xem 1151Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 11 tiết 33: Ôn tập học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP HỌC KÌ I
Ngµy so¹n: ..... / ...... / 20 ...
Gi¶ng ë c¸c líp:
Ngµy d¹y
Líp
TiÕt
Häc sinh v¾ng
Ghi chó
11C5
33
11C6
33
11C7
33
I. Mục tiêu 
	1. Kiến thức
	a. Cơ bản
- Nắm được các quá trình cảm ứng về hướng động và ứng động ở thực vật.
- Các vấn đề về cảm ứng ở động vật, cơ chế của sự cảm ứng, sự dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ và tập tính ở động vật.
b. Trọng tâm
Hệ thống hóa được các kiến thức cơ bản về sự cảm ứng và cơ chế thực hiện cảm ứng ở thực vật và động vật.
2. Kỹ năng
- Biết vận dụng lý thuyết vào thực tiễn đời sống và sản xuất.
- Rèn luyện thao tác tư duy, trong đó chủ yếu là hệ thống hóa, so sánh và tổng hợp.
3. Thái độ
Có thái độ đúng đắn trong việc chăm sóc cây trồng, động vật và việc ứng dụng tập tính của động vật trong sản xuất nông nghiệp và huấn luyện thú xiếc.
II. Chuẩn bị dạy và học
	1. Giáo viên
	- Các phiếu học tập để thảo luận nhóm.
	- Sơ đồ về mối liên hệ giữa cảm ứng và việc việc dẫn truyền xung thần kinh trong một cung phản xạ.
	- Hệ thống một số câu hỏi ôn tập cho học sinh thảo luận.
	2. Học sinh
	- Phiếu học tập của nhóm để tham gia thảo luận nhóm theo yêu cầu.
	- Xem lại các kiến thức đã học trong chương II.
III. Tiến trình tổ chức dạy và học
	1. Ổn định tổ chức lớp
	2. Kiểm tra bài cũ
	Không kiểm tra – mới học tiết thực hành.
3. Hoạt động dạy và học
Hoạt động 1: Cho HS thảo luận nhóm và ghi nhận một số kiến thức quan trọng đã học.
GV: Yêu cầu HS chia nhóm và làm việc theo yêu cầu: xếp SGK và vở lại, tư duy, nhớ lại các kiến thức đã học và ghi nhận.
HS: Làm việc theo nhóm, thảo luận và ghi nhận nội dung.
GV: Gọi đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả từng nội dung đã ghi nhận được.
HS: Cử đại diện lên trình bày, các thành viên còn lại quan sát, ghi nhận và theo dõi, góp ý, bổ sung cho bạn.
GV: Nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.
GV: Cho HS thảo luận nhóm và hoàn thiện phiếu học tập số 1:
HS: Thảo luận nhóm và ghi nhận kết quả:
Phản xạ không điều kiện
Phản xạ có điều kiện
Bẩm sinh, có tính chất bền vững.
Hình thành trong quá trình sống, không bền vững, dễ mất.
Di truyền, mang tính chủng loại.
Không di truyền, mang tính cá thể.
Số lượng hạn chế.
Số lượng không hạn chế.
Chỉ trả lời những kích thích tương ứng (kích thích không điều kiện)
Trả lời các kích thích bất kì được kết hợp với kích thích không điều kiện.
Trung ương: trụ não, tủy sống. 
Có sự tham gia của vỏ não.
GV: Gọi HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm, trao đổi và nhận xét.
GV: Phát phiếu học tập số 2 và cho HS thảo luận nhóm:
HS: Thảo luận và ghi nhận nội dung theo yêu cầu:
Các kiểu hướng động 
Khái niệm 
Tác nhân 
Vai trò 
Cơ chế chung
Hướng đất 
Là phản ứng sinh trưởng của cây đối với sự kích thích từ 1 phía của trọng lực.
Trọng lực 
Bảo đảm sự phát triểncủa bộ rễ
- Do tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các tế bào ở hai phía cơ quan.
- Tác nhân là auxin. 
Hướng sáng 
Là phản ứng sinh trưởng của cây đối với sự kích thích ánh sáng
Ánh sáng 
Tìm tới nguồn sáng để quang hợp
Hướng nước
Là phản ứng sinh trưởng của cây đối với nước.
Nước 
Thực hiện trao đổi nước 
Hướng hóa 
Là phản ứng sinh trưởng của cây đối với các hợp chất hóa học.
Các hóa chất 
Thực hiện trao đổi chất dinh dưỡng
GV: Gọi các nhóm trình bày kết quả và thảo luận, trao đổi, nhận xét.
HS: Cử đại diện của nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét.
Hoạt động 2: Cho HS hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm. 
GV: Phát phiếu học tập số 3 với các câu hỏi trắc nghiệm tập trung chủ yếu vào nội dung của chương 2.
HS: Làm việc nhóm, thảo luận để hoàn thành phiếu học tập số 3.
GV: Quan sát HS thảo luận, gọi đại diện từng nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và giải thích tại sao lại chọn đáp án đó.
HS: Làm việc theo sự điều động của GV, trao đổi và nhận xét lẫn nhau.
4. Củng cố
Nhắc nhở lại nội dung trọng tâm của chương II để HS nhớ lâu: Hệ thống hóa được các kiến thức cơ về sự cảm ứng và cơ chế thực hiện cảm ứng ở thực vật và động vật.
5. Hướng dẫn học ở nhà
- Học bài và hệ thống lại kiến thức đã học cho dễ nhớ.
- Hoàn chỉnh lại các phiếu học tập đã tham gia thảo luận trên lớp.
- Chuẩn bị bài theo các câu hỏi ôn tập đã dặn để chuẩn bị cho kiểm tra học kì I đạt kết quả tốt.
Rót kinh nghiÖm:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................
Chuyªn m«n duyÖt
Ngµy ..... / ..... / 20 ...

Tài liệu đính kèm:

  • docon tap sinh 11.doc