Giáo án Môn Giải tích lớp 12 - Tiết 43 - Bài 6 : Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Giáo án Môn Giải tích lớp 12 - Tiết 43 - Bài 6 : Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Mục tiêu:

1. Về kiến thức:

- Nắm được cách giải các bpt mũ, bpt logarit dạng cơ bản, đơn giản. Qua đó giải được các bpt mũ,bpt logarit cơ bản , đơn giản.

2. Về kỹ năng:

- Vận dụng thành thạo tính đơn điệu của hàm số mũ ,logarit để giải các bpt mũ, bpt logarit cơ bản, đơn giản.

3. Về tư duy và thái độ :

- Thái độ nghiêm túc, cẩn thận

- Tính logic , chính xác

II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

- Giáo viên : Giáo án, thước

- Học sinh : kiến thức về tính đơn điệu hàm số mũ, logarit và bài đọc trước

 

doc 2 trang Người đăng haha99 Ngày đăng 03/02/2018 Lượt xem 152Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Môn Giải tích lớp 12 - Tiết 43 - Bài 6 : Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/9/2009
Ngày dạy : 12B1 :	 12B2 :	12A1 :
Tiết: 43 ( BT ) 36 ( PT )
Bài 6 : BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
I/ Mục tiêu:
1. Về kiến thức: 	
- Nắm được cách giải các bpt mũ, bpt logarit dạng cơ bản, đơn giản. Qua đó giải được các bpt mũ,bpt logarit cơ bản , đơn giản.
2. Về kỹ năng:	
- Vận dụng thành thạo tính đơn điệu của hàm số mũ ,logarit để giải các bpt mũ, bpt logarit cơ bản, đơn giản.	
3. Về tư duy và thái độ :
- Thái độ nghiêm túc, cẩn thận
- Tính logic , chính xác
II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
- Giáo viên : Giáo án, thước
- Học sinh : kiến thức về tính đơn điệu hàm số mũ, logarit và bài đọc trước
III/ Phương pháp: 
Thuyết trình - Gợi mở - Phát hiện và giải quyết vấn đề - Thảo luận nhóm
IV/ Tiến trình bài học:
1/ Ổn định : 12B1 :	 12B2 :	12A1 :
2/ Kiểm tra bài cũ 
 Nêu tính đơn điệu hàm số mũ y = ax ( a> 0, a) và nêu tính đơn điệu hàm số y = loga x ( a.>0, a, x>0 )
3/Bài mới:
Hoạt đông của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Gợi cho HS thấy dạng bpt lôgarit cơ bản (thay dấu “=’’ bởi dấu bđt)
* Xét dạng: 
logax > b
khi nào thì 
và 
- Chia 2 trường hợp: a>1 , 0<a < 1
Nêu một số bpt lôgarit, từ đó cho HS giải bpt
* Minh họa bằng đồ thị ?
* Kết luận ?
Giáo viên định hướng cho học sinh tự nghiên cứu phần 2 và đưa ra các dạng bpt lôgarit, cách giải? 
Cho Hs giải ví dụ 
- Cùng cơ số ? 
-Hướng dẫn HS giải bằng cách đặt ẩn phụ
- HS nêu dạng bpt mũ
 HS theo dõi và trả lời :
-HS suy nghĩ trả lời
Thực hành giải
HS hình thành nên cách giải tổng quát
Đưa về cùng cơ số
Đặt ẩn phụ :
Thực hành giải
Đặt t = log3 x 
(x >0 ). bất phương trình :
 t2 - 5t + 6 < 0
2 < t < 3
 2 < log3 x < 3 
9 < x < 27
II/ Bất phương trình lôgarit :
1/ Bất phương trìnhlogarit cơ bản:
Bất phương trình logarit cơ bản có dạng logax > b (hoặc logax ³ b, logax < b, 
logax £ b) với a > 0, a ¹ 1. 
Ta xét bất phương trình logax > b 
Nếu a > 1 ta có 
Nếu 0 < a < 1,ta có 
Ví dụ 1 : Giải bất phương trình
a, 
b, 
* Minh họa bằng đồ thị : SGK
* Kết luận :
Dạng BPT
Nghiệm
a> 1
0 < a < 1
2. Bất phương trình lôgarit đơn giản.
a, Đưa về cùng cơ số.
b, Đặt ẩn phụ.
Ví dụ:
Log0,2(5x +10) < log0,2 (x2 + 6x +8 ) (1)
Giải:
(1)
Vậy nghiệm của BPT là : (-2;1)
b, log32 x - 5log 3 x + 6 < 0 (2)
Giải:
Đặt t = log3 x (x >0 ) ta có bất phương trình : t2 - 5t + 6 < 0
2 < t < 3
 Hay 2 < log3 x < 3 
9 < x < 27
Vậy nghiệm của BPT là : (9; 27)
4. Củng cố:
Cách giải bất phương trình lôgarit.
5. Dặn dò: 
Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập 2 trang 89.

Tài liệu đính kèm:

  • docT 43 + 36 BPT mu, logarit.doc