Giáo án Lớp ghép 4 & 5 - Tuần 10

Giáo án Lớp ghép 4 & 5 - Tuần 10

Tập đọc

ÔN TẬP GIỮA KÌ I (T1)

I. Mục tiêu:

- Đọc rành mạch, trôi chảy toàn bài tập đọc đã học theo tốc độ quy định HK I (khoảng 75 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc.

- Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; nhận biết được một số hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài; bước đầu nhận xét về nhân vật trong văn bản tự sự.

II. Đồ dùng dạy- học:

-Phiếu ghi tên các bài tập đọc đã học ; giấy khổ to để HS làm bài tập 2

 

doc 28 trang Người đăng ngochoa2017 Ngày đăng 22/02/2018 Lượt xem 93Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp ghép 4 & 5 - Tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 10
Thứ ngày
Trình độ 4
Trình độ 5
Môn 
Bài dạy
Môn 
 Bài dạy
Hai 
18/10
CC
TĐ
T
LS
TD
 Tuần 10
Ôn tập (Tiết 1)
Luyện tập
Cuộc kháng chiến chống quân ..
Bài 19
CC
LS
TĐ
T
TD
 Tuần 10
BH đọc Tuyên ngôn Đọc lập
Ôn tập :Con người và sức 
Luyện tập chung
Bài 19
Ba 
19/10
CT
ĐL
LTVC
T
ÂN
Ôn tập (Tiết 2)
Thành phố Đà Lạt
Ôn tập (Tiết 3)
Luyện tập chung
Học hát :Bài khăn quàng thắm... 
ĐL
T
CT
LTVC
ÂN
Nông nghiệp
Kiểm tra định kì giữa HKI
Ôn tập (Tiết 2)
Ôn tập (Tiết 3)
Ôn tập :Bài những bông...
Tư 
20/10
KC
TĐ
T
KH
KT
 Ôn tập (Tiết 4)
Ôn tập (Tiết 5)
Kiểm tra định kì giữa HKI
Ôn tập :Con người và sức... 
Khâu viền đường gấp mép vải... 
T
KC
KT
TĐ
KH
 Cộng hai số thập phân 
Ôn tập (Tiết 4)
Bày, dọn bữa ăn trong gia đình
Ôn tập (Tiết 5)
Phòng trách tai nạn giao thông
Năm 
21/10
T
TLV
LTVC
ĐĐ
MT
 Nhân với số có một chữ số
Ôn tập (Tiết 6)
Kiểm tra (Tiết 7)
Tiết kiện thời giờ (TT)
Vẽ theo mẫu đồ vật dạng hình ..
ĐĐ
T
TLV
LTVC
MT
Tình bạn (TT)
Luyện tập 
Ôn tập (Tiết 6)
Kiểm tra (Tiết 7)
VTT:Trang trí đối xứng
Sáu 
22/10
TLV
KH
T
SHL
TD
 Kiểm tra (Tiết 8)
Nước có những tính chất gì
Tính chất giao hoán của ......
 Tuần 10
Bài 20
KH
T
TLV
SHL
TD
 Ôn tập :Con người và sức 
Tổng nhiều số thập phân 
Kiểm tra (Tiết 8)
Tuần 9
Bài 18
Thư hai, ngày 18 tháng 10 năm 2010
Tiết 1 :
Trình độ 4
Trình độ 5
Môn
Tên bài
A. Mục tiêu :
B. Đồ dùng :
C. HĐDH :
Tập đọc
ÔN TẬP GIỮA KÌ I (T1)
I. Mục tiêu:
- Đọc rành mạch, trôi chảy toàn bài tập đọc đã học theo tốc độ quy định HK I (khoảng 75 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc.
- Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; nhận biết được một số hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài; bước đầu nhận xét về nhân vật trong văn bản tự sự.
II. Đồ dùng dạy- học:
-Phiếu ghi tên các bài tập đọc đã học ; giấy khổ to để HS làm bài tập 2
Lịch sử
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
I. Mục tiêu: - Tường thuật lại cuộc mít tinh ngày 2 – 9 – 1945 tai Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập: 
+Ngày 2 – 9 nhân dân HN tập trung tại Quảng trường Ba Đình, tại buổi lễ BH đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước VNDCCH. Tiếp đó là lễ ra mắt và tuyên thệ của các thành viên Chỉnh phủ lâm thời. Đến chiều, buổi lễ kết thúc.
- Ghi nhớ : đây là sự kiện LS trọng đại, đánh dấu sự ra đời của nước VN DC CH.
II. Chuẩn bị: Hình ảnh SGK: Aûnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập; PHT
TGian
H.Động
Hoạt động của GV - HS
Hoạt động của GV - HS
1phút
1
- HS : Nhóm trưởng kiểm tra phần BTVN của các thành viên.
- GV : Giới thiệu bài và ghi đầu bài 
* HĐ1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945:
Chia nhóm. Giao việc
5phút
2
- GV : Giới thiệu bài và ghi đầu bài 
Kiểm tra tập đọc:
Nêu tên các bài tạp đọc đã học.
Giao việc
- HS : Thảo luận câu hỏi: 
+Tả quang cảnh ngày 2-9-1945?
Nhóm trưởng quản
8phút
3
- HS : Đọc bài và TLCH theo nội dung bài.
Nhóm trưởng quản
- GV : Gọi đại diện nhóm nêu ý kiến.
 Nhận xét, kết luận: Hà Nội tưng bừng cừ hoa, đồng bào HN không kể già trẻ, gái trai mọi người đều xuống đường chờ buổi lễ.
* HĐ2: Diễn biến tuyên ngôn độc lập:
Gọi HS đọc đoạn: Ngày 2-9-1945 đọc bản tuyên ngôn độc lập. và thảo luận câu hỏi.
7phút
4
- GV : Gọi lần lượt từng HS lên bảng đọc bài và TLCH theo ND bài.
Nhận xét, ghi điểm.
HD làm BT2: Kể tên các bài tập đọc là chuyện kể thuộc chủ điểm trên.
- HS : Thảo luận câu hỏi theo nhóm.
+ Buổi lễ tuyê ngôn độc lập của dân tộc ta đã diễn ra như thế nào?
8phút
5
- HS : Làm BT3 vào phiếu.
Nhóm trưởng quản
- GV : Gọi đại diện nhóm nêu ý kiến.
 Nhận xét, kết luận: Buổi lễ tuyê ngôn độc lập diễn ra vào đúng 14 giờ, Bác Hồ và các vị chính phủ bước lên lễ đài
* HĐ3: ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2-9-1945:
Cho HS đọc thầm và tìm hiểu ý nghĩa.
7phút
6
- GV : NhËn xÐt vµ Ch÷a bµi tËp 3
 §o¹n cuèi chuyÖn: Ng­êi ¨n xin
PhÇn1: KÓ nçi khæ cña m×nh.
Cñng cè néi dung bµi 
HD ChuÈn bÞ bµi sau
- HS : Nối tiếp nhau đọc bài học trong SGK.
Nhóm trưởng quản .
3Phút
Dặn dò
 - Nhận xét giờ học, hướng dẫn học ở nhà.
Tiết 2 :
Trình độ 4
Trình độ 5
Môn 
Tên bài
A. Mục tiêu :
B. Đồ dùng :
C. HĐDH :
Toán
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
-Nhận biết góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt, đường cao của hình tam giác. 
-Vẽ đựơc hình chữ nhật, hình vuông. 
II. Chuẩn bị:
- Phiếu 
Tập đọc
ÔN TẬP GKI ( tiết 1 )
I. Mục tiêu: - Đọc trôi chảy, lưu loát bài TĐ đã học ; tốc đọc đọc khoảng 100 tiếng / phút ; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn ; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài văn, bài thơ.
- Lập được bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ TĐ từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu trong SGK.
-HS khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, bài văn ; nhận biết được 1 số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài. 
- GDKNS: + Kỹ năng lập bảng thống kê.
+ Kỹ năng hợp tác tìm kiếm hợp tác trao đổi thông tin hoàn thành bảng thống kê
+ Kỹ năng thuyết trình
II. Chuẩn bị: Phiếu ghi tên các bài tập đọc đã học ; giấy khổ to để HS làm bài tập 2
TGian
H.Động
Hoạt động của GV - HS
Hoạt động của GV - HS
1 phút
1
- GV : Ổn định 
 Kiểm tra bài cũ. Nhận xét
- HS : §äc bµi trong nhãm.
Nhãm tr­ëng qu¶n
7phút
2
 - HS : 1HS lªn b¶ng lµm, líp lµm bµi tËp vµo vë .
Nhãm tr­ëng qu¶n.
- GV : Giới thiệu bài và ghi đầu bài 
Gọi HS nêu tên các bài tập đọc học thuộc lòng đã học từ tuần 1- tuần 9
8phút
3
- GV : YC HS nªu ý kiÕn. GV nhËn xÐt, bæ xung.
HDHS lµm bµi tËp 2: X¸c ®Þnh ®­êng cao trong mét tam gi¸c
Giao viÖc.
- HS : Làm bài trong phiếu nhóm.
Nhóm trưởng quản
7phút
4
- HS : Lµm bµi tËp 2:
Nhãm tr­ëng qu¶n.
- GV : Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng ( khoảng ẳ Hs trong lớp)
Gọi HS lên bảng bốc thăm đọc bài và TLCH.
Nhận xét, chấm điểm.
HD làm BT2: Lập bảng thống kê...
Phát phiếu. Giao việc 
8phút
5
- GV : Gäi HS b¸o c¸o kÕt qu¶ bµi tËp.
NhËn xÐt, kÕt luËn: 
+AH kh«ng ph¶i lµ ®­êng cao cña h×nh tam gi¸c v× AH kh«ng vu«ng gãc víi c¹nh ®¸y BC.
+ AB lµ ®­êng cao cña h×nh tam gi¸c
- HS : Làm bài trong phiếu nhóm.
Nhóm trưởng quản
7phút
6
- HS : Lµm bµi tËp tù tËp vÏ h×nh CN
Nhãm tr­ëng qu¶n.
- GV : Gọi HS đọc bảng thống kê.
Nhận xét, bổ xung
Củng cố nội dung bài 
HD Chuẩn bị bài sau 
3Phút
Dặn dò
 - Nhận xét giờ học, hướng dẫn học ở nhà.
Tiết 3 :
Trình độ 4
Trình độ 5
Môn 
Tên bài
A. Mục tiêu :
B. Đồ dùng :
C. HĐDH :
Lịch sử
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG LẦN THỨ NHẤT
(Năm 938)
I. Mục tiêu:
 Sau bài học HS :
-Nắm được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất (năm 938) do Lê Hoàn chỉ huy:
 +Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầucủa đất nước và hợp với lòng dân.
+Tường thuật (sử dụng lược đồ)ngắn gọn diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.
-Đôi nét về Lê Hoàn: Lê Hoàn là đội quân chỉ huy nhà Đinh với chức Thập đạo tướng quân. Khi Dinh Tiên Hoàng bị ám hại, quân Tống xâm lược, Thái hậu họ Dương đã tôn ông lên ngôi Hoàn đế (Nhà Tiền Lê). Oâng chỉ huy cuộc kháng chiến chông quân Tống thắng lợi. 
II. Chuẩn bị : SGK
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu: - Biết : + Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
+ So sánh số đo độ dài viết dưới một số dạng khác nhau.
+ Giải bài toán liên quan đến “Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số”.
- BT cần làm : 1,2,3,4.
II.Chuẩn bị: Bảng phụ, SGK, phấn màu
TGian
H.Động
Hoạt động của GV - HS
Hoạt động của GV - HS
1 phút
1
- GV : Ổn định 
 Kiểm tra bài cũ. Nhận xét
HS : Ổn định 
 Nhãm tr­ëng kiÓm tra Kiểm tra bài cũ. 
8phút
2
- HS : Nhãm tr­ëng kiÓm tra ghi nhí bµi tr­íc.
- GV : Giới thiệu bài và ghi đầu bài 
HD làm BT1: chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó.
 HD làm BT2: Trong các số đo dộ dài dưới đây, những số nào
7phút
3
- GV : NhËn xÐt HS häc bµi ë nhµ qua nhãm tr­ëng.
Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi.
H§1:Nguyªn nh©n: Lµm viÖc c¶ líp.
Cho HS ®äc ®o¹n: ” N¨m 979 sö cò gäi lµ nhµ TiÒn Lª.”
- HS : 1 HS lên bảng làm bài.
lớp làm vào phiếu.
Nhóm trưởng quản
8phút
4
- HS : Th¶o luËn nhãm vµ TLCH trong PHT.
+ Tr×nh bµy diÔn biÕn cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng quan Tèng x©m l­îc cña nh©n d©n ta?
Nhãm tr­ëng qu¶n.
 - GV : Nhận xét và Chữa bài tập trên bảng.
 ĐS: a) 4m 85 cm= 4,85 m
 b) 72 ha= 0,72 km2
HD làm BT4: Giải toán.
Gọi 1 HS lên bảng làm bài.
7phút
5
- GV : Gäi HS b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn 
NhËn xÐt, bæ xung, ®¸nh gi¸ , cho ®iÓm.
*H§3:KÕt qu¶: (Lµm viÖc c¶ líp) th¶o luËn t×m ý nghÜa 
- Nªu c©u hái cho HS tr¶ lêi:
 + Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Tèng XL ®· cã kÕt qu¶ nh­ thÕ nµo?
NhËn xÐt, kÕt luËn:
- HS làm vào vở 
Nhóm trưởng quản
7phút
6
- HS : Nèi tiÕp nhau ®äc ghi nhí trong SGK.
Nhãm tr­ëng qu¶n.
- GV : Chữa bài, chấm bài
3Phút
Dặn dò
 - Nhận xét giờ học, hướng dẫn học ở nhà.
 Thứ ba, ngày 19 tháng 10 năm 2010
Tiết 1 :
Trình độ 4
Trình độ 5
Môn 
Tên bài
A. Mục tiêu :
B. Đồ dùng :
C. HĐDH :
Chính tả
ÔN TẬP GIỮA KÌ I (T2)
I. Mục tiêu:
-Nghe-viết đúng bài chính tả (tốc đọ viết khoảng 75 chữ/phút); không mắc quá năm lỗi trong bài; trình bày bài văn có lời đối thoại. Nắm được dấu ngoặc kép trong bài chính tả.
-Nắm được quy tắc viết hoa tên riêng(Việt Nam và nước ngoài); bước đầu biết sửa lỗi chính tả trong bài viết. 
II. Chuẩn bị:
Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc ; giaáy khoå to ñeå HS laøm baøi taäp 2
Địa lí
NÔNG NGHIỆP
I. Mục tiêu: - HS nêu được một số đặc điểm nổi bật về tình hình pháp triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta.
-Trồng trọt là nghành chính của nông nghiệp.
- Biết nước ta trồng nhiều loại cây, trong đó lúa gạo được trồng nhiều nhất.
- Nhận xét trên bản đồ vùng phân bố một số loại cây trồng, vật nuôi chính ở nước ta (lúa gạo, cà phê, cao su, chè ; trâu, bò, loin).
- Sử dụng lược đồ để bước đầu nhận xét về cơ cấu và phân bố của nông nghiệp : lúa gạo ở đồng bằng ; cây công nghiệp ở vùng núi, cao nguyên ; trâu bò ở vùng núi, gia cầm ở đồng bằng.
-@ HS khá, giỏi : + Giải thích vì sao số lượng gia súc, gia cầm ngày càng tăng do đảm bảo nguồn thức ăn.
+ Giải thích vì sao cây trồng nước ta chủ yếu là cây xứ nóng : vì khí hậu nóng ẩm.
II. Chuẩn bị:
Tranh SGK
VBT
TGian
H.Động
Hoạt động của GV - HS
Hoạt động của GV - HS
1 phút
1
- GV : Ổn định 
 Kiểm tra bài cũ. Nhận xét
- HS : Ổn định 
 Nhãm tr­ëng kiểm tra 
7phút
2
- HS: LuyÖn viÕt tõ khã .
Nhãm tr­ëng qu¶n.
-GV : Giới thiệu bài và ghi đầu bài 
* HĐ1: Vai trò của ngành trồng trọt
Treo lược đồ trong SGK. Nêu câu hỏi:.
10phút
3
- GV: NhËn xÐt HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n.
§äc bµi cho HS viÕt vµo vë.
§äc bµi cho HS so¸t lçi.
ChÊm vµ ch÷a bµi.
HD lµm BT2. Giao viÖc
- HS : Quan sát lược đồ và thảo luận câu hỏi theo cặp. 
+Nhìn vào lược đồ em thấy kí hiệu của cây trồng chiếm nhiều hơn hay con vật chiếm nhiều hơn?
Nhóm trưởng quản
7phút
4
- HS: Lµm BT2 vµo VBT.
1HS lªn b¶ng.
Nhãm tr­ëng qu¶n.
GV : Gọi đại diện cặp nêu ý kiến.
Nhận xét, kết luận: Trồng trọt là ngành SX chính trong nền nông nghiẹp nước ta.
*HĐ2: Các loại cây và đặch điểm chính của cây trồng VN:
Chia ... ài
A. Mục tiêu :
B. Đồ dùng :
C. HĐDH :
Tập làm văn
ÔN TẬP GIỮA KÌ I (T6)
I. Mục tiêu:
 Xác định được tiếng chỉ có vần và thanh, tiếng có đủ âm đầu, vần và thanh trong đoạn văn; nhận biết được từ đơn, từ ghép, từ láy, danh từ (chỉ người, vật, khái niệm), độngtừ trong đoạn văn ngắn. 
II. Chuẩn bị:
Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc ; giaáy khoå to ñeå HS laøm baøi taäp 
Toán
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu: - Biết : 
+ Cộng các số thập phân.
+ Tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân.
+ Giải bài toán có nội dung hình học.
- BT cần làm : B1 ; B2 (a,c) ; B3.
II.Chuẩn bị: GV: Kẻ sẵn bảng như bài 1; PHT; Bảng phụ.
TGian
H.Động
Hoạt động của GV - HS
Hoạt động của GV - HS
1 phút
1
- HS : Nhãm tr­ëng KT VBT cña c¸c thµnh viªn
GV : Nhận xét HS làm BTVN qua nhóm trưởng.
Giới thiệu bài và ghi đầu bài 
HD làm BT:
BT1: Gọi HS đọc yêu cầu: Tính rồi so sánh giá trị của a+b và b+a
Giao việc 
7phút
2
- GV Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi.
HD lµm bµi tËp 1,2.
Giao viÖc.
 - HS : Lớp làm vào bảng nhóm.
Nhóm trưởng quản
8phút
3
- HS : Lµm bµi tËp vµo phiÕu.
Nhãm tr­ëng qu¶n.
- GV Nhận xét và Chữa bài tập trên bảng.
Nhận xét: Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
BT2: Gọi HS đọc yêu cầu: thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại.
Chữa bài tập 2: 
ĐS: a) 13,26; b) 70,05 ; c) 0,16
BT3: Giải toán.
Gọi HS đọc yêu cầu. HD làm 
7phút
4
- GV : Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi tËp 1,2
NhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
+ Bµi1: HS nªu miÖng.
+Bµi2:a) TiÕng chØ cã vÇn vµ thanh:ao.
b)TiÕng cã ®ñ ©m vÇn vµ thanh:D­íi, tÇm, c¸nh,
Gäi HS ®äc YC bµi tËp 3.
.- HS : 1 HS lên bảng làm bài.
lớp làm vào phiếu.
Nhóm trưởng quản
8phút
5
- HS : Lµm bµi tËp theo cÆp.
Nhãm tr­ëng qu¶n. 
- GV : Nhận xét và Chữa bài tập trên bảng.
 + ĐS: 82 m
HD làm BT4: giải toán.
Gọi HS lên bảng làm bài.
Lớp làm vào phiếu
Chữa bài tập trên bảng.
7phút
6
- GV : Gäi HS b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn.
NhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
+ Tõ ®¬n:D­íi, tÇm, c¸nh.
+ Tõ ghÐp:B©y giê, khoai n­íc, tuyÖt ®Ñp.
+Tõ l¸y:Chuån chuån, r× rµo, rung rinh
- HS : Xem lại bài và Chữa bài tập vào vở 
Nhóm trưởng quản
3Phút
Dặn dò
 - Nhận xét giờ học, hướng dẫn học ở nhà.
Tiết 3 :
Trình độ 4
Trình độ 5
Môn 
Tên bài
A. Mục tiêu :
B. Đồ dùng :
C. HĐDH :
Luyện từ và câu
 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GKI
 Tập làm văn
ÔN TẬP GKI
I. Mục tiêu: - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như Tiết 1.
- Tìm và ghi lại được mà HS thích nhất trong các bài văn miêu tả đã học (BT2).
-@ HS khá, giỏi nêu được cảm nhận về chi tiết thích thú nhất trong bài văn (BT2).
II. Chuẩn bị:
 Phiếu ghi tên các bài tập đọc và HTL; tranh, ảnh minh hoạ nội dung các bài tập đọc (nếu có
TGian
H.Động
Hoạt động của GV - HS
Hoạt động của GV - HS
1 phút
1
- GV : Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi.
HDHS lµm bµi tËp trong giÊy KT.
Giao viÖc.
- HS : Đọc bài tập đọc đã học( tuỳ chọn)
Nhóm trưởng quản
7phút
2
- HS : Lµm bµi tËp trong giÊy KT.
Nhãm tr­ëng qu¶n. 
- GV : Giới thiệu bài và ghi đầu bài 
HD HS luyện đọc.
Giao việc
8phút
3
- GV : Theo dâi HS lµm bµi.
Giao viÖc. 
- HS : Gọi HS lên bảng bốc thăm đọc thầm và TLCH
7phút
4
- HS : TiÕp tôc lµm bµi.
Nhãm tr­ëng qu¶n.
- GV : Gọi 1-2 HS đọc trước lớp.
Nhận xét, chấm điểm
Nêu bài đọc: Mầm non.
Giao việc 
8phút
5
- GV : Thu bµi.
 dÆn chuÈn bÞ bµi sau.
- HS : Đọc thầm bài Mầm non
Nhóm trưởng quản
7phút
6
- HS : NhËn xÐt giê häc
- GV : Gọi 3 đoc thành tiếng trước lớp.
Nhận xét, ghi điểm.
củng cố nội dung bài 
HD Chuẩn bị bài sau 
3Phút
Dặn dò
 - Nhận xét giờ học, hướng dẫn học ở nhà.
Tiết 4 :
Trình độ 4
Trình độ 5
Môn 
Tên bài
A. Mục tiêu :
B. Đồ dùng :
C. HĐDH :
Đạo đức
TIẾT KIỆM THỜI GIỜ
I. Mục tiêu:
Học xong bài này, học sinh có khả năng:
- Hiểu được thời giờ là cái quý nhất cần phải tiết kiệm. Cách tiết kiệm thời giờ.
- Biết quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm.
- GDKNS: + Kỹ năng xác định giá trị của thời gian là vô giá.
+ Kỹ năng lập kế hoạch làm việc, học tập sử dụng thời gian hiệu quả.
+ Kỹ năng quản lí thời gian trong sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày.
+ Kỹ năng bình luận, phê phán việc lãng phí thời gian.
II. Chuẩn bị:
 -Các truyện, tấm gương về tiết kiệm thời giờ.
 -Mỗi HS có 3 tấm bìa màu: xanh, đỏ và trắng.
Luyện từ và câu
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – GKI(Tiết7)
TGian
H.Động
Hoạt động của GV - HS 
Hoạt động của GV - HS
1 phút
1
- HS : Thảo luận nhóm đôi về việc bản thân đã sử dụng thời giờ như thế nào? Và dự kiến thời gian biểu của mình trong thời gian đó.
Nhóm trưởng quản
- GV : Ổn định 
 Kiểm tra bài cũ. Nhận xét
7phút
2
- GV : Y/ C vµi HS nªu ý kiÕn.
NhËn xÐt bæ xung.
*H§3: Tr×nh bµy giíi thiÖu c¸c tranh vÏ, bµi viÕt hoÆc c¸c t­ liÖu ®· s­u tÇm
Chia nhãm . Giao viÖc
- HS : Làm bài tập trong giấy KT.
Nhóm trưởng quản. 
8phút
3
- HS : Tr×nh bµy bµi vÏ, bµi viÕt hoÆc c¸c t­ liÖu ®· s­u tÇm theo nhãm.
Nhãm tr­ëng qu¶n 
- GV : Theo dõi HS làm bài.
Giao việc. 
7phút
4
.- GV : Y/ C ®¹i diÖn tõng nhãm lªn giíi thiÖu.
- C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, chÊt vÊn.
- HS : Tiếp tục làm bài.
Nhóm trưởng quản.
8phút
5
- HS : liªn hÖ thùc tÕ.
- GV : Thu bài.
Nhận xét giờ học, dặn chuẩn bị bài sau.
7phút
6
.- GV : NhËn xÐt tiÕt häc. DÆn dß.
- HS : Làm phần luyện tập và chữa bài
3Phút
Dặn dò
 - Nhận xét giờ học, hướng dẫn học ở nhà.
Thư sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2010
Tiết 1 :
Trình độ 4
Trình độ 5
Môn 
Tên bài
A. Mục tiêu 
B. Đồ dùng :
C. HĐDH :
Tập Làm Văn
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GKI
Khoa học
ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ
I. Mục tiêu: - Ôn tập kiến thức về : + Đặc diểm sinh học và mối quan hệ XH ở tuổi dậy thì.
+ Cách phòng tránh bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A ; nhiễm HIV / AIDS.
II. Chuẩn bị: - Các sơ đồ trong SGK trang 42, 43, câu hỏi ( trong PHT).
Giấy khổ to và bút dạ đủ dùng, bảng phụ
TGian
H.Động
Hoạt động của GV - HS
Hoạt động của GV - HS
1 phút
1
- HS : Ổn định 
- GV : Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi 
* H§1: ¤n tËp vÒ con ng­êi vµ søc khoÎ:
GV treo s¬ ®å vµ ph©n tÝch s¬ ®å.
Giao viÖc
7phút
2
- GV : Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi.
HDHS lµm bµi tËp trong giÊy KT.
Giao viÖc.
- HS : Vẽ sơ đồ thể hiện tuổi dậy thì của con trai và con gái.
Nhóm trưởng quản 
8phút
3
- HS : Lµm bµi tËp trong giÊy KT.
Nhãm tr­ëng qu¶n. 
- GV : Gọi HS trình bày sơ đồ trước lớp.
Nhận xét, kết luận
HĐ2: Làm bài tập:
Phát phiếu bài tập. HD cách làm.
7phút
4
- GV : Theo dâi HS lµm bµi.
Giao viÖc. 
- HS : Làm bài trong phiếu nhóm.
Nhóm trưởng quản 
8phút
5
- HS : TiÕp tôc lµm bµi.
Nhãm tr­ëng qu¶n.
- GV : Gọi đại diện nhóm nêu ý kiến.
 Nhận xét, kết luận: 
giải đáp: 1) ý d
 2) ý c
* HĐ3: Cách phòng tránh một số bệnh sốt rét:
Chia nhóm. phát phiếu nhóm.
 Giao việc
7phút
6
- GV : Thu bµi.
NhËn xÐt giê häc, dÆn chuÈn bÞ bµi sau.
- HS : Thi vẽ tranh theo nhóm.
Nhóm trưởng quản 
Nhận xét tiết học. 
3Phút
Dặn dò
- Nhận xét giờ học, hướng dẫn học ở nhà.
Tiết 2 :
Trình độ 4
Trình độ 5
Môn 
Tên bài
A. Mục tiêu :
B. Đồ dùng :
C. HĐDH :
Khoa học
NƯỚC CÓ TÍNH CHẤT GÌ?
I. Mục tiêu:
HS có khả năng phát hiện ra một số tính chất của nước bằng cách:
-Nêu được một số tính chất của nước: Nước là chất lỏng, trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định; nước chảy từ trên cao xuống thấp, chảy lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hoà tan một số chất.
-Quan sát làm thí nghiệm để để phát hiện ra một số tính chất của nước.
-Nêu được ví dụ về một số ứng dụng về tính chất của nước trong đời sống:mái nhà dốc cho nước mưa chảy xuống, làm áo mưa để mặccho khỏi ướt.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Phiếu 
-Vở BT
Toán
TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN
I. Mục tiêu: - Biết : + Tính tổng của nhiều số thập phân.
+ Tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân.
+ Vận dụng để tính tổng bằng cách thuận tiện nhất.
- BT cần làm : B1 (a,b) ; B2 ; B3 (a,c).
II. Chuẩn bị:	Phấn màu, bảng phụ . Bảng con, SGK.
TGian
H.Động
Hoạt động của GV - HS
Hoạt động của GV - HS
1 phút
1
- GV : Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi.
H§ 1: Ph¸t hiÖn mµu, mïi vÞ cña n­íc.
-Chia nhãm.YC c¸c nhãm quan s¸t cèc n­íc läc vµ cèc s÷a vµ th¶o luËn theo c©u hái.
+ Cèc nµo ®ùng n­íc, c«c nµo ®ùng s÷a? 
+Lµm thÕ nµo b¹n biÕt ®iÒu ®ã? +Em cã nhËn xÐt g× vÒ mµu, mïi vÞ cña n­íc? Giao viÖc.
Nhóm trưởng kiểm tra VBT của các thành viên 
7phút
2
- HS : HS lµm viÖc theo nhãm.
Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n quan s¸t vµ TLCH: 
Nhận xét HS làm BTVN qua nhóm trưởng.
Giới thiệu bài và ghi đầu bài 
Nêu ví dụ1 và phâ ntích như trong SGK.
 27,5
+ 36,75
 78,75
Nếu ví dụ 2: Gọi HS đọc YC
Nêu câu hỏi, phân tích ghi bảng bài giải: 
 Chu vi của hình tam giác là:
 8,7+ 6,25+ 10= 24,95( dm)
 Đáp số: 24,95( dm)
HD làm BT1: Tính.
8phút
3
- GV : Gäi HS b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn.
 Gäi nhãm kh¸c nhËn xÐt .
NhËn xÐt, kÕt luËn:N­íc kh«ng cã mµu, kh«ng cã mïi, kh«ng cã vÞ.
-H§ 2: Ph¸t hiÖn h×nh d¹ng cña n­íc.
HDHS tiÕn hµnh lµm thÝ nghiÖm vµ nªu kÕt luËn. H×nh d¹ng cu¶ n­íc: N­íc kh«ng cã h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh.
-H§ 3: T×m hiÓu xem n­íc ch¶y nh­ thÕ nµo?
Chia nhãm Giao viÖc.
1 HS lên bảng làm bài.
lớp làm vào phiếu.
 Nhóm trưởng quản 
7phút
4
- HS : Lµm TN0. råi thùc hiÖn lµm nhËn xÐt kÕt qu¶. 
Nhãm tr­ëng qu¶n.
Nhận xét và Chữa bài tập trên bảng
HD làm BT2+3 trên bảng lớp.
Chữa bài tập 3: 
a) 19,89 ; b) 48,6 
c) 19 ; d) 11.
Củng cố nội dung bài.
HD Chuẩn bị bài sau 
8phút
5
- GV : Gäi HS b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn c¸ch tiÕn hµnh lµm TN0 cña nhãm m×nh vµ nªu nhËn xÐt.
Ghi b¶ng b¸o c¸o cña HS.
NhËn xÐt kÕt luËn: N­íc ch¶y tõ cao xuèng thÊp, lan ra
- HS : Xem l¹i bµi vµ Ch÷a bµi tËp vµo vë 
Nhãm tr­ëng qu¶n
7phút
6
- HS : Nối tiệp nhau đọc mục Bạn cần biết SGK tr 43.
Nhóm trưởng quản.
- GV : Chấm, nhận xét tiết học.
3Phút
Dặn dò
- Nhận xét giờ học, hướng dẫn học ở nhà.
Tiết 3 :
Trình độ 4
Trình độ 5
Môn 
Tên bài
A. Mục tiêu :
B. Đồ dùng :
C. HĐDH :
Toán
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
I. Mục tiêu: 
-Nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân.
-Bước đầu vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân để tính toán.
II. Chuẩn bị:
-Phiếu BT
-SGV
 Tập làm văn
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GKI(Tiết8)
TGian
H.Động
Hoạt động của GV - HS
Hoạt động của GV - HS
1 phút
1
- GV : Giới thiệu bài và ghi đầu bài.
HD so sánh giá trị của hai biểu thức như VD trong SGK.
Treo bảng phụ ghi giá trị của axb và bxa.
HD nhận xét về vị trí của các thừa số avà b
Rút ra nhận xét SGK.
HD làm bài tập 1:. Giao việc.
- HS : Ổn định 
7phút
2
- HS : 1 HS lên bảng làm, lớp làm bài tập vào phiếu. 
Nhóm trưởng quản.
- GV : Giới thiệu bài và ghi đầu bài.
HDHS làm bài tập trong giấy KT.
Giao việc.
8phút
3
 - GV : Chữa bài tập 1
HD làm bài tập 2+3.
Giao việc.
- HS : Làm bài tập trong giấy KT.
Nhóm trưởng quản. 
7phút
4
- HS : làm bài tập
- GV : Theo dâi HS lµm bµi.
Giao viÖc. 
8phút
5
- GV : chấm, ch÷a bµi
- HS : Tiếp tục làm bài.
Nhóm trưởng quản.
7phút
6
- HS : Học sinh sửa sai vào vở.
- GV : Thu bµi.
NhËn xÐt giê häc, dÆn chuÈn bÞ bµi sau.
3Phút
Dặn dò
 Nhận xét giờ học, hướng dẫn học ở nhà.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao án 4+5 tuan 10 T HIEU.doc