Giáo án Lịch sử 12 - Tiết 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

Giáo án Lịch sử 12 - Tiết 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Kiến thức:

- Giúp học sinh nhận thức một cách khái quát tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được hình thành, hai siêu cường Xô – Mỹ đối đầu nhau (CNXH ><>

-Trật tự hai cực Ianta trở thành nhân tố chủ yếu chi phối các mối quan hệ quốc tế và nền chính trị của thế giới nửa sau thế kỷ XX.

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng:

- Hai hệ thống xã hội đối lập nhau, chuyển sang đối đầu quyết liệt, gây căng thẳng trong quan hệ quốc tế.

-Nước ta cách mạng tháng tám thành công năm 1945, nhân dân ta tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cách mạng VN gắn liền với cách mạng thế giới, chịu tác động của cuộc “chiến tranh lạnh”.

3. Kỹ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy, khái quát để đi đến nhận định, đánh giá về những sự kiện lớn của thế giới

4. Định hướng năng lực:

- Năng lực giao tiếp, tự học, hợp tác

- Phân tích mối liên hệ, ảnh hưởng của trật tự hai cực Ianta đối với nhân loại 1945-1991

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.

GV- Tranh ảnh về nguyên thủ 3 nước : Mĩ, Liên Xô và Anh. Cơ cấu tổ chức LHQ

- Các tài liệu liên quan

 HS- Tìm hiểu trước các nội dung bài học

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC.

- Phân tích, thuyết trình, so sánh

- Sử dụng tranh ảnh liên quan

- Sử dụng các câu hỏi nêu vấn đề

III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC.

1. Hoạt động khởi động.

a, Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung Hội nghị Ianta và sự ra đời phát triển, vai trò của tổ chức Liên Hợp Quốc

 b, Phương thức: GV cho học sinh thấy được bối cảnh khi chiến tranh bước vào giai đoạn cuối.

Đặt câu hỏi: Hội nghị Ianta được triệu tập trong hoàn cảnh nào? Đã quyết định những vấn đề thiết yếu nào?

c, Dự kiến sản phẩm:

- HS nêu được các nội dung của Hội nghị

- Sự ra đời, cơ cấu tổ chức

- Hs chưa đánh giá được vai trò LHQ hiện nay.

GV nhấn mạnh : Đầu năm 1945, khi chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối, mối quan hệ giữa các nước lớn căng thẳng, làm nảy sinh nhiều bất đồng cần tiếng nói chung. Trước hoàn cảnh đó, các nước đã tổ chức Hội nghị Ianta

 

doc 3 trang Người đăng haivyp42 Ngày đăng 06/10/2021 Lượt xem 27Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 12 - Tiết 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Tiết 1 -	Bài 1
SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI 
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức: 
- Giúp học sinh nhận thức một cách khái quát tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được hình thành, hai siêu cường Xô – Mỹ đối đầu nhau (CNXH >< CNTB)
-Trật tự hai cực Ianta trở thành nhân tố chủ yếu chi phối các mối quan hệ quốc tế và nền chính trị của thế giới nửa sau thế kỷ XX.
2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: 
- Hai hệ thống xã hội đối lập nhau, chuyển sang đối đầu quyết liệt, gây căng thẳng trong quan hệ quốc tế.
-Nước ta cách mạng tháng tám thành công năm 1945, nhân dân ta tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cách mạng VN gắn liền với cách mạng thế giới, chịu tác động của cuộc “chiến tranh lạnh”.
3. Kỹ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy, khái quát để đi đến nhận định, đánh giá về những sự kiện lớn của thế giới
4. Định hướng năng lực:
- Năng lực giao tiếp, tự học, hợp tác
- Phân tích mối liên hệ, ảnh hưởng của trật tự hai cực Ianta đối với nhân loại 1945-1991
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. 
GV- Tranh ảnh về nguyên thủ 3 nước : Mĩ, Liên Xô và Anh. Cơ cấu tổ chức LHQ
- Các tài liệu liên quan
 HS- Tìm hiểu trước các nội dung bài học 
III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC.
Phân tích, thuyết trình, so sánh
Sử dụng tranh ảnh liên quan
Sử dụng các câu hỏi nêu vấn đề
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC.
1. Hoạt động khởi động.
a, Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung Hội nghị Ianta và sự ra đời phát triển, vai trò của tổ chức Liên Hợp Quốc
 b, Phương thức: GV cho học sinh thấy được bối cảnh khi chiến tranh bước vào giai đoạn cuối.
Đặt câu hỏi: Hội nghị Ianta được triệu tập trong hoàn cảnh nào? Đã quyết định những vấn đề thiết yếu nào?
c, Dự kiến sản phẩm:
- HS nêu được các nội dung của Hội nghị
- Sự ra đời, cơ cấu tổ chức
- Hs chưa đánh giá được vai trò LHQ hiện nay.
GV nhấn mạnh : Đầu năm 1945, khi chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối, mối quan hệ giữa các nước lớn căng thẳng, làm nảy sinh nhiều bất đồng cần tiếng nói chung. Trước hoàn cảnh đó, các nước đã tổ chức Hội nghị Ianta
2. Hoạt động hình thành kiến thức
MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Hoạt động 1:Cá nhân.
Tìm hiểu nội dung Hội nghị Ianta và quá trình hình thành trật tự thế giới mới.
*Phương thức: Những hình ảnh phản công của phe Đồng minh để thấy chiến tranh sắp kết thúc, giới thiệu về Hội nghị
- Giáo viên dùng bản đồ và hình ảnh của ba nhân vật chính tại Hội nghị 
 Hội nghị này còn gọi là hội nghị Tam cường, vì cả Liên Xô, Mỹ, Anh điều là lực lượng quan trọng, nòng cốt trong chiến tranh.
Cũng vì vậy Hội nghị Ianta cũng là hội nghị thực hiện mục tiêu chiến lược riêng của mỗi nước, nhằm phân chia thành quả trong cuộc chiến tranh chống phát xít, tương xứng với công lao của họ, vì vậy Hội nghị diễn ra trong tình trạng gay go và quyết liệt.
? Ý nghĩa của hội nghị?
Hoạt động2: Cá nhân và cặp đôi
GV giúp học sinh năm được sự ra đời và phát triển của LHQ
* Phương thức
GV hướng dẫn học sinh quan sát hình 2 (Lễ ký Hiến chương Liên Hợp Quốc tại San Phransico) và giới thiệu bối cảnh của hội nghị:
- Tại hội nghị Ianta 2/1945 ba nguyên thủ đứng đầu nhà nước: LX, A, M thống nhất thành lập tổ chức LHQ.
- 25/4 – 26/6/1945, hội nghị quốc tế họp ở Xan Phranxico, gồm đại diện hơn 50 nước, thông qua Hiến chương thành lập tổ chức LHQ.
 - 24/10/1945 Hiến chương có hiệu lực (hàng năm 24/10 là ngày LHQ).
? Mục đích và nguyên tắc hoạt động của LHQ như thế nào?
Học sinh dùng hiểu biết và theo dõi SGK trả lời câu hỏi.
GV nhật xét rồi chốt ý.
? Hỏi nguyên tắc hoạt động, đảm bảo nhất trí giữa 5 cường quốc có tác dụng như thế nào?
HS suy nghĩ và trả lời, giáo viên nhận xét và chốt ý.
Hoạt động3: Cả lớp.
GV dùng sơ đồ về cơ cấu của tổ chức của Liên Hợp Quốc rồi nêu câu hỏi:
? Các cơ quan chủ yếu? Dùng hiểu biết của mình em đánh giá vai trò của LHQ như thế nào?
HS suy nghĩ trả lời câu hỏi, học sinh khác bổ sung ý kiến, cuối cùng GV chốt ý:
I – HỘI NGHỊ IANTA (2 – 1945) VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA BA CƯỜNG QUỐC
1. Hoàn cảnh: 
- Đầu 1945, khi chiến tranh sắp kết thúc nhiều vấn đề quan trọng đặt ra cho các nước Đồng minh :...
- 4 è 11 – 2 – 1945, nguyên thủ của ba cường quốc: Mĩ, Anh, Liên Xô họp hội nghị quốc tế ở Ianta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và thiết lập một trật tự thế giới mới.
2. Nội dung:
- Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.
- Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 
- Phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và châu Á.
3. Ý nghĩa:
Những quyết định của hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới gọi là “trật tự hai cực Ianta”.
II – SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC
1. Thành lập
- 25 – 4 è 26 – 6 – 1945, đại biểu 50 nước họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ) thông qua Hiến chương thành lập Liên hợp quốc. 
- 24 – 10 – 1945, bản Hiến chương chính thức có hiệu lực.
2. Mục đích hoạt động: Nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.
3. Nguyên tắc hoạt động( 5 nguyên tắc)
4. Cơ cấu tổ chức
- Đại hội đồng.
- Hội đồng bảo an: 
- Ban thư ký.
- Ngoài ra, Liên hợp quốc còn có nhiều tổ chức chuyên môn khác, trụ sở đặt tại New York.
- Các tổ chức Liên hợp quốc có ở Việt Nam: WHO, FAO, IMF, ILO, ICAO, UNESCO
5. Vai trò
- Giữ gìn hoà bình, an ninh quốc tế.
- Thúc đẩy giải quyết tranh chấp quốc tế bằng hoà bình.
- Phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị về kinh tế, văn hoá giữa các nước thành viên.
III – SỰ HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG XÃ HỘI ĐỐI LẬP (Không dạy)
3. Hoạt động luyện tập 
- Nội dung cơ bản của hội nghị Ianta, ảnh hưởng của nó đối với thế giới.
- Sự ra đời và phát triển của tổ chức LHQ.
4. Vận dụng và mở rộng Hoàn thiện sơ đồ về tổ chức LHQ, tìm hiểu mối quan hệ giữa tổ chức LHQ với 
Việt Nam
V. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
- HS trả lời các câu hỏi Sgk, tìm hiểu trước bài Liên Xô và Đông Âu.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_12_tiet_1_su_hinh_thanh_trat_tu_the_gioi_moi.doc