Giáo án Hình học 12 - Tiết 34+35: Ôn tập tốt nghiệp - Năm học 2009-2010

Giáo án Hình học 12 - Tiết 34+35: Ôn tập tốt nghiệp - Năm học 2009-2010

I. MỤC TIÊU:

 Qua tiết học này nhằm giúp cho các học sinh tiếp cận các đề thi tốt nghiệp tham khảo.

II. NỘI DUNG ÔN TẬP:

(Đề thi TN năm 2009)

 

doc 2 trang Người đăng dung15 Ngày đăng 22/10/2020 Lượt xem 1042Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 12 - Tiết 34+35: Ôn tập tốt nghiệp - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 34 + 35. Tõ ngµy
TiÕt 34 + 35 «n tËp tèt nghiÖp
I. MỤC TIÊU:
	Qua tiết học này nhằm giúp cho các học sinh tiếp cận các đề thi tốt nghiệp tham khảo.
II. NỘI DUNG ÔN TẬP:
(Đề thi TN năm 2009)
I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) 
Câu 1 (3,0 điểm). Cho hàm số 
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đ. cho. 
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng – 5. 
Câu 2 (3,0 điểm) 
1) Giải phương trình: 
2) Tính tích phân 
3) Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [– 2 ; 0]. 
Câu 3 (1,0 điểm). Cho h.nh chóp S.ABC có mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết , tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a.
 II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) 
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được chọn phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc phần 2). 
1. Theo chương tr.nh Chuẩn: 
Câu 4a (2,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương trình: 
(S): và (P): x + 2y + 2z +18 = 0
1) Xác định tọa độ tâm T và tính bán kính của mặt cầu (S). Tính khoảng cách từ T đến mặt phẳng (P). 
2) Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua T và vuông góc với (P). T.m toạ độ giao điểm của d và (P). 
Câu 5a (1,0 điểm). Giải phương trình 8z2 4z + 1 =0 trên tập số phức. 
2. Theo chương trình Nâng cao: 
Câu 4b (2,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; – 2; 3) và đường thẳng d có phương trình: 
1) Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d. 
2) Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d. Viết phương trình mặt cầu tâm A, tiếp xúc với d. 
Câu 5b (1,0 điểm). Giải phương trình 2z2iz + 1 = 0 trên tập số phức. 
Ngµy

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 34 + 35 tu chon.doc