Giáo án Hình học 12 CB tiết 27: Hệ toạ độ trong không gian (t3)

Giáo án Hình học 12 CB tiết 27: Hệ toạ độ trong không gian (t3)

Tiết 27

§1 - HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN ( T3 )

 I. MỤC TIÊU:

1-Kiến thức:

- Nắm được Biểu thức toạ độ của tích vô hướng và các ứng dụng của nó.

2- Kỹ năng:

-Vận dụng được công thức vào giải các bài tập.

3-Thái độ:

- Nghiêm túc học bài, làm được các HĐ GV yêu cầu.

 II- CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1- GV: Chuẩn bị hệ thống câu hỏi hợp lí, Thước kẻ, bảng phụ

2- HS: Đọc trước bàì ở nhà. Chuẩn bị giấy nháp làm phiếu giải bài.

 III –CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP VÀ TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1- Kiểm tra bài cũ: Lồng trong các hoạt động.

 

doc 3 trang Người đăng ngochoa2017 Ngày đăng 22/02/2018 Lượt xem 285Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 12 CB tiết 27: Hệ toạ độ trong không gian (t3)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy
Lớp
Sỹ số
 12/2/2011
12C5
HS vắng:
Tiết 27 
§1 - HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN ( T3 )
 	 I. MỤC TIÊU:
1-Kiến thức:
- Nắm được Biểu thức toạ độ của tích vô hướng và các ứng dụng của nó.
2- Kỹ năng:
-Vận dụng được công thức vào giải các bài tập. 
3-Thái độ: 
- Nghiêm túc học bài, làm được các HĐ GV yêu cầu.
 II- CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1- GV: Chuẩn bị hệ thống câu hỏi hợp lí, Thước kẻ, bảng phụ
2- HS: Đọc trước bàì ở nhà. Chuẩn bị giấy nháp làm phiếu giải bài.
 III –CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP VÀ TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1- Kiểm tra bài cũ: Lồng trong các hoạt động.
2-Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG BÀI
HĐ1: 
GV: gọi HS nêu nội dung bài đã đọc ở nhà.
HD HS chỉ việc thay định nghĩa vào có đpcm.
 HĐ2
 Hoàn toàn tương tự như trong mặt phẳng, HS hãy nêu các công thức tính
 Độ dài của một véc tơ:
III- Tích vô hướng
1- Biểu thức toạ độ của tích vô hướng
*) Định lý: Trong không gian Oxyz, 
tích vô hướng của hai véc tơ =(a1,a2,a3) và =(b1,b2,b3) được xác định bởi 
công thức: .=a1b1 + a2b2 + a3b3 .
C/m: (SGK)
2. Ứng dụng:
a) Độ dài của một véc tơ:
Cho =(a1,a2,a3)
 ta biết rằng 
hay . 
Do đó:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG BÀI
 Khoảng cách giữa hai điểm
 Góc giữa hai véc tơ
Điều kiện để Hai vectơ vuông góc
 HĐ3
 Các công thức cần nhớ để vận dụng. 
 HĐ4
 Cho HS tự làm tương tự VD và thu kết quả từng em làm như thực hiện phiếu học tập
b) Khoảng cách giữa hai điểm:
Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(xA;yA;zA) ; B(xB;yB;zB)
Khi đó khoảng cách giữa hai điểm A và B chính là độ dài của 
AB=||=.
c) Góc giữa hai véc tơ: Gọi là góc giữa hai véc tơ =(a1, a2, a3) và =(b1, b2, b3),
 với 
cosa=.
- Hai vectơ vuông góc nhau:
 ^ Û .=0 Û a1b1+a2b2+a3b3 =0.
H3: Với hệ toạ độ Oy trong không gian cho 
Hãy tính a)
 b) cos
Giải: a) Ta có 
b) cos=
Bài tập 1: Cho 
Tính a)
 b) cos
Giải:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG BÀI
HS nhắc lại cách tính chu vi của tam giác.
 Gọi HS tính AB; BC; AC
 Tính chu vi tam giác ?
 Bài 2: Cho tam giác ABC có A( 1;2;-1);
 B(2;-1;3) ;C( -2;-1;2)
Tìm chu vi của tam giác ABC
Giải:
AB = 
BC = 
AC = 
Chu vi tam giác ABC là: 
 3- Củng cố bài: Nắm được các công thức đã học
4- Bài về nhà: 
 Về nhà làm các bài tập 3, 4

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 1 Tiet 3 HH12CB chuong III.doc