Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 - THPT môn thi: Địa lí (có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 - THPT môn thi: Địa lí (có đáp án)

Câu 1 (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích ảnh hưởng của độ cao địa hình đồi núi đối với sự phân hoá thổ nhưỡng nước ta?

Câu 2 (4,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, chứng minh rằng: ngay trong vùng kinh tế Trung du miền núi Bắc Bộ, khí hậu cũng có sự phân hoá?

 

doc 1 trang Người đăng kidphuong Ngày đăng 11/06/2016 Lượt xem 471Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 - THPT môn thi: Địa lí (có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
Đề thi chính thức
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
Lớp 12 - THPT
Năm học: 2008 - 2009
MÔN THI: ĐỊA LÍ
Thời gian làm bài: 180 phút
Câu 1 (2,0 điểm) 
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích ảnh hưởng của độ cao địa hình đồi núi đối với sự phân hoá thổ nhưỡng nước ta?
Câu 2 (4,0 điểm) 
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, chứng minh rằng: ngay trong vùng kinh tế Trung du miền núi Bắc Bộ, khí hậu cũng có sự phân hoá?
Câu 3: (5,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang Dân số) - hình hai tháp dân số năm 1989- 1999 và kiến thức đã học, kết hợp với bảng số liệu sau:
Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta năm 1989 và 1999 (đơn vị: %)
Năm
Tổng số
Chia ra
0 - 14 tuổi
15 - 59 tuổi
Từ 60 tuổi trở lên
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nữ
1989
100
20,1
18,9
25,6
28,2
3,0
4,2
1999
100
17,4
16,1
28,4
30,0
3,4
4,7
Hãy:	
a) So sánh hai tháp dân số trên?
b) Tháp dân số trên có thuận lợi và khó khăn như thế nào đối với nguồn lao động của nước ta?
c) Nêu giải pháp cho những khó khăn trên?
Câu 4: (4,0 điểm)
	Cho bảng số liệu sau đây:
Cơ cấu GDP phân theo các ngành kinh tế ở nước ta giai đoạn 1986 - 2005
(tính theo giá trị thực tế năm 1994) (Đơn vị: %)
Ngành
1986
1988
1991
1996
2000
2002
2005
Nông - lâm- ngư nghiệp
38,0
46,3
40,5
27,8
24,5
23,0
21,0
Công nghiệp - xây dựng
28,9
24,0
23,8
29,7
36,7
38,5
41,0
Dịch vụ
33,1
29,7
35,7
42,5
38,8
38,5
38,0
a) Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo các ngành kinh tế ở nước ta giai đoạn 1986 - 2005?
b) Nhận xét và giải thích nguyên nhân của sự thay đổi đó?
Câu 5: (3,0 điểm) 
Tại sao Hà Nội trở thành một trong những trung du lịch lớn nhất nước ta?
Câu 6: (2,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang Công nghiệp), hãy lập bảng số liệu và nhận xét về tình hình phát triển ngành công nghiệp năng lượng nước ta? 
------------- HÕt --------------
(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam trong phòng thi)
 Hä vµ tªn thÝ sinh:...............................................................
 Sè b¸o danh: .......................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDIA.doc
  • docD.A DIA.doc