Đề kiểm tra một tiết năm học 2009 - 2010 môn : Đại số và giải tích 12

Đề kiểm tra một tiết năm học 2009 - 2010 môn : Đại số và giải tích 12

Câu I (7,5 điểm ): Cho hàm số y = x3 - 3x + 2 (C)

1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số.

2/ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng -1

3/ Dựa vào đồ thị ( C ), biện luận theo m số nghiệm của phương trình:

 x3 + 3(m - x) +2 = 0

 

doc 1 trang Người đăng haha99 Ngày đăng 03/02/2018 Lượt xem 107Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết năm học 2009 - 2010 môn : Đại số và giải tích 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT NĂM HỌC 2009 - 2010
 TỔ : TOÁN - TIN Môn : Đại số và giải tích 
 Họ và tên :. Thời gian : 45 phút
ĐỀ SỐ 1
Câu I (7,5 điểm ): Cho hàm số y = x3 - 3x + 2 (C)
1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số.
2/ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng -1
3/ Dựa vào đồ thị ( C ), biện luận theo m số nghiệm của phương trình:
	 x3 + 3(m - x) +2 = 0
Câu II (2,5 điểm ) Tìm giá tri lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:
 trên đoạn 
-----Hết-----
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT NĂM HỌC 2009 - 2010
 TỔ : TOÁN - TIN Môn : Đại số và giải tích 
 Họ và tên :. Thời gian : 45 phút
ĐỀ SỐ 2
Câu I (7,5 điểm ): 	Cho hàm số: y = f(x) = (C)
 1/ Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
 2/ Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có tung độ bằng 1
 3/ Chứng minh rằng đường thẳng (d): y = x + m luôn cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt với mọi giá trị của tham số m.
Câu II (2,5 điểm ) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .
-----Hết-----

Tài liệu đính kèm:

  • docDe kt chương I giai tich 12 chuan.doc