Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 12 chương trình chuẩn

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 12 chương trình chuẩn

Bài 1 (3 điểm): cho hàm số: y=x4-2x2-1, có đồ thị là ( C)

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho.

2. viết phương trình tiếp tuyến với ( C ) tại điểm có hoành độ bằng 2

pdf 1 trang Người đăng ngochoa2017 Ngày đăng 01/02/2018 Lượt xem 44Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 12 chương trình chuẩn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
ĐỀ THI HỌC KỲ 1
ĐỀ KIỂM TRA HK 1 NĂM HỌC 2011-2012
MÔN TOÁN LỚP 12
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Thời gian làm bài: 150 phút
Bài 1 (3 điểm): cho hàm số: 4 22x 1y x   , có đồ thị là ( C)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho.
2. viết phương trình tiếp tuyến với ( C ) tại điểm có hoành độ bằng 2.
Bài 2 ( 2điểm): giải các phương trình sau:
2
3 9
1. 25.2 10 5 25
2. log 5log 1 0
x x x
x x
  
  
Bài 3 (2 điểm):
1. Tính 3 2sin .cos . xI x x d 
2. tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số sau trên đoạn [ln2;ln3]:
x
x
ey e e 
Bài 4 (d điểm): cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. cạnh bên SA vuông
góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa mặt bên (SBC) và đáy là 600.
1. Chứng ming:  DB SAC
2. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.
Bài 5 (1điểm): cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi B’, D’ lần lượt là trung
điểm của SB và SD. Mặt phẳng (AB’D’) cắt SC tại C’. tính tỉ số thể tích của 2 khối chóp
S.AB’C’D’ và S.ABCD.
----------------------------- hết -------------------

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde thi hoc ky 1 lop 12 nam 2011.pdf