Câu hỏi trắc nghiệm chương V (Nhóm Halogen)

Câu hỏi trắc nghiệm chương V (Nhóm Halogen)

Câu 3: Số oxi hóa của clo trong các hợp chất : HCl, HClO, HClO3 , Cl2O7 lần lượt là:

 A. +1,+1,+5,+7 B. -1,+1,-5,+7 C. -1,+1,+5,+7 D. +1,-1,+5,-7

Câu 4 : Trong các dãy chất sau đây , dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với clo ?

A. Na, H2, N2, NaOH(dd) B. NaOH(dd), NaBr(dd),NaI(dd), O2

C. Na, NaOH(dd), Fe, Al D. Fe, Na, H2, F2

Câu 5*: Giấy quì tẩm ướt bằng dung dịch KI ngã sang màu xanh khi gặp ozon vì :

A. Ozon có tính oxi hóa mạnh B. Ozon có tính khử mạnh

C. Sản phẩm tạo ra dung dịch KOH D. Tạo I2 có màu xanh

 

doc 3 trang Người đăng ngochoa2017 Ngày đăng 30/01/2018 Lượt xem 213Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm chương V (Nhóm Halogen)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V (NHÓM HALOGEN) :
Câu 1*:Cho phương trình hóa học: KMnO4 + HCl KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O . Tổng hệ số cân bằng của phương trình phản ứng là:
A. 30	B. 35	C. 40	D.45
Câu 2: Trong các dãy chất sau đây , dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl ?
A. Fe, CuO , MgO , Ag	B. CaCO3 , CaO , Al , Cu
C. AgNO3 , H2SO4 , FeO , K	D. Fe2O3 , MgCO3 , Na , NaOH
Câu 3: Số oxi hóa của clo trong các hợp chất : HCl, HClO, HClO3 , Cl2O7 lần lượt là:
 	A. +1,+1,+5,+7	B. -1,+1,-5,+7	C. -1,+1,+5,+7	D. +1,-1,+5,-7
Câu 4 : Trong các dãy chất sau đây , dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với clo ?
A. Na, H2, N2, NaOH(dd)	B. NaOH(dd), NaBr(dd),NaI(dd), O2
C. Na, NaOH(dd), Fe, Al	D. Fe, Na, H2, F2
Câu 5*: Giấy quì tẩm ướt bằng dung dịch KI ngã sang màu xanh khi gặp ozon vì :
A. Ozon có tính oxi hóa mạnh	B. Ozon có tính khử mạnh
C. Sản phẩm tạo ra dung dịch KOH	D. Tạo I2 có màu xanh
Câu 6: Dãy sắp xếp nào đúng về độ mạnh tính axít của các axít sau : HF, HCl, HBr,HI ?
A. HF>HCl>HBr> HI	 B.HCl>HBr> HI >HF	C. HBr> HI > HCl>HF D.HF<HCl<HBr< HI	
Câu 7:Đổ dung dịch AgNO3 vào 4 dung dịch : HF,HCl, HBr, HI thì thấy:
Có 4 dung dịch đều tạo ra kết tủa
Có 2 dung dịch tạo ra kết tủa và 2 dung dịch không tạo ra kết tủa
Có 3 dung dịch tạo ra kết tủa và 1 dung dịch không tạo ra kết tủa
Có 1 dung dịch tạo ra kết tủa và 3 dung dịch không tạo ra kết tủa
Câu 8: Dung dịch nào trong các dung dịch axít sau không được chứa trong bình bằng thủy tinh?
A. HCl	B. H2SO4	C. HF	D. HClO
Câu 9: Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí clo , cho cùng một loại muối clorua kim loại?
A. Fe	B. Cu	C. Zn	D. Ag
Câu 10: Trong phòng thí nghiệm , khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây ?
A. HCl	B. KMnO4	C. KClO3	D. NaCl
Câu 11*:Cho phương trình hóa học: KClO3 + HCl KCl + Cl2 + H2O . Tổng hệ số cân bằng của phương trình phản ứng là:
A. 10	B. 12	C. 14	D.16
Câu 12: Công thức nào là công thức phân tử của clorua vôi ?
A. NaClO	B. CaOCl3	C. KClO3	D. CaOCl2
Câu 13: Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 , cho cùng một loại muối clorua kim loại?
A. Mg	B. Fe	C. Au	D. Ag
Câu 14:Trong nhóm halogen, tính oxi hóa của các chất trong nhóm luôn:
	A. Tăng dần từ flo đến iot	B. Giảm dần từ flo đến iot
	C. Tăng dần từ clo đến iot trừ flo	D. Giảm dần từ clo đến iot trừ flo
Câu 15: Lọ đựng khí nào sau đây có màu vàng lục ?
	A. Khí F2	B. Khí Cl2	C. Khí Br2	D. Khí N2
Câu 16: Phân tử của các đơn chất halogen có kiểu liên kết :
	A. Cộng hóa trị có cực	B. Cộng hóa trị không cực 	C. Tinh thể 	D. Ion
Câu 17: Sục một lượng khí clo vừa đủ vào dd chứa hỗn hợp NaI và NaBr , halogen được sinh ra là:
	A. Cl2 và Br2	B. I2	C. Br2	D. I2 và Br2
Câu 18*: Sắt tác dụng với chất nào sau đây cho muối sắt (III) ?
	A. HCl	B. NaCl	C. Cl2	D. H2SO4 loãng
Câu 19: Tìm câu sai trong các câu sau đây :
Clo tácdụng với dd kiềm
Clo là phi kim rất hoạt động, là chất oxi hóa mạnh, trong một số phản ứng clo thể hiện tính khử
Có thể điều chế được các hợp chất của clo trong đó số oxi hóa của clo là : -1,+1,+3,+5,+7 .
Clo có tính chất đặc trưng là tính khử mạnh
Câu 20*: Để điều chế clo trong phòng thí nghiệm , cần dùng các hóa chất :
	A. MnO2 , dd HCl loãng	B. KMnO4 , dd HCl đậm đặc
	C. KMnO4 , dd H2SO4 đậm đặc và tinh thể NaCl	D. dd H2SO4 đậm đặc và tinh thể NaCl
Câu 21: Chất nào sau đây dùng để diệt khuẩn và tẩy màu ?
	A. O2	B. N2	C. CO2	D. Cl2
Câu 22*: Khí hiđro clorua có thể được điều chế bằng cách cho muối ăn (NaCl rắn) tác dụng với chất nào sau đây ?	
A. NaOH	B. H2SO4 đặc	C. H2SO4 loãng	D. H2O
Câu 23: Clo không phản ứng với chất nào sau đây ?
	A. NaOH	B. NaCl	C. Ca(OH)2	D. NaBr
Câu 24*: Hỗn hợp khí nào sau đây có thể tồn tại ở bất kì điều kiện nào ?
	A. H2 và O2	B. Cl2 và O2 	C. N2 và O2	D. SO2 và O2
Câu 25**: Khi clo hóa 3,0 gam bột Cu và Fe cần 4,6 lít clo (đktc) .Thành phần % khối lượng của đồng trong hỗn hợp ban đầu bằng bao nhiêu ?
	A. 46,6%	B. 53,3%	C. 55,6%	D. 44,5%
Câu 26**: Bao nhiêu gam clo đủ để tác dụng với kim loại nhôm tạo thành 26,7g AlCl3 ?
	A. 23,1g	B. 21,3 g	C. 12,3g	D. 13,2g
Câu 27**: Thu được bao nhiêu mol clo khi cho 0,2mol KClO3 tác dụng với dd HCl đặc , dư :
	A. 0,3 mol	B. 0,4 mol	C. 0,5 mol	D. 0,6 mol
Câu 28: Câu nào sau đây giải thích đúng về sự tan nhiều của HCl trong nước ?
	A. Do phân tử HCl phân cực mạnh	B. Do phân tử HCl có liên kết hiđro với nước
	C. Do phân tử HCl là chất rất háo nước 	D. Do phân tử HCl có liên kết cộng hóa trị kém bền
Câu 29**: Cho 15,8g KMnO4 tácdụng hết với dd HCl đậm đặc. Hỏi thểtích khí clo (đktc) thu được là bao nhiêu ?	A. 5,6 lít	B. 0,56 lít	C. 2,8 lít	D. 0,58 lít
Câu 30*: Một mol chất nào sau đây khi tác dụng hết với dd HCl đậm đặc cho lượng clo lớn nhất ?
	A. MnO2	B. KMnO4	C. KClO3 	D. CaOCl2
Câu 31** :Đổ 40g dd KOH vào dd chứa 40g HCl . Nhúng giấy quì tím vào dd thu được thì quì chuyển sang màu  ?
A. Xanh	B. Đỏ	C. Tím	D. Vàng
Câu 32** : Cho 20,0 g hỗn hợp bột Al và bột Fe tác dụng với dd HCl dư thấy có 1g khí H2 bay ra . Có bao nhiêu gam muối clorua tạo ra tronng dung dịch  
A. 40,5g	B. 45,5g	C. 60,5g	D. 55,5g
Câu 33* : Có 3 dd chứa các muối riêng biệt : Na2SO4 , Na2SO3 , Na2CO3 . Cặp thuốc thử nào sau đây dùng để nhận biết từng muối :
	A. Ba(OH)2 và HCl	B. HCl và KMnO4	C. HCl và Ca(OH)2	D. BaCl2 và HCl
Câu 34**: Có 5 dd của 5 chất là : Na2SO3 , Na2CO3 , Na2SO4 , Na2S . Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết 5 dd trên ?
	A. dd Ba(OH)2 	B. dd Pb(NO3)2	C. dd HCl	D. dd BaCl2
Câu 35 : Clorua vôi là loại muối nào sau đây ?
Muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axít
Muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axít
 Muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axít
Clorua vôi không phải là muối
Câu 36 : Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây ?
	A. HCl, HClO, H2O	B. NaCl, NaClO, H2O
	C. NaCl, NaClO3, H2O	D. NaCl, NaClO4, H2O
Câu 37* : 50g khí clo có thể tích ở (đktc) là bao nhiêu ?
	A. 15,77 lít	B. 17,4 lít	C. 16,65 lít	D. 12,00 lít
Cây 38 : Câu nào sau đây sai khi nói về flo ?
	A. Là phi kim hoạt động mạnh nhất 	B. Có nhiều đồng vị trong tự nhiên
	C. Là chất oxi hóa rất mạnh	D. Có độ âm điện lớn nhất 
Câu 39 : Flo không tác dụng trực tiếp với chất nào sau đây ?
	A. Khí H2	B. Hơi nước	C. Khí O2	D. Vàng kim loại
Câu 40 : Cho phản ứng : H2SO3 + Br2 + H2O H2SO4 + X . Hỏi X là chất nào sau đây ?
	A. HBr	B. HBrO	C. HBrO2	D. HBrO3	 
Câu 41* : Clo có tính oxi hóa mạnh hơn brom phản ứng nào sau đây chứng minh điều đó ?
	A. Cl2 + 2NaBr2NaCl + Br2	B. Cl2 + H2OHCl + HClO
	C. Br2 + 2 KClO3 Cl2 + 2KBrO3 	D. Cl2 + 2KBrO3 Br2 + 2 KClO3
Câu 42*: Brom bị lẫn tạp chất là clo . Để thu được brom tinh khiết cần làm cách nào sau đây ?
	A. Dẫn hỗn hợp đi qua dd H2SO4 loãng	B. Dẫn hỗn hợp đi qua nước
	C. Dẫn hỗn hợp đi qua dd NaI	D. Dẫn hỗn hợp đi qua dd NaBr
Câu 43**: Halogen có tỷ khối hơi so với không khí bằng 5,52 . Halogen đó là :
	A. Flo	B. Clo	C. Brom	D. Iot
Câu 44**: Đổ dd chứa 1g HBr vào dd chứua 1g NaOH. DD thu được làm quì tím chuyển sang màu nào sau đây ?	A. Màu đỏ	B. Màu xanh	C. Không đổi màu 	D. Không xác định
Câu 45: Khi đổ dd AgNO3 vào dd nào sau đây sẽ thu được kết tủa có màu vàng đậm hơn ?
	A. dd HCl	B. dd HF	C. dd HBr	D. dd HI
Câu 46: Phản ứng nào sau đây không xảy ra 
	A. H2O + F2 	B. NaCl + Br2 
	C. NaI + Cl2 	D. NaI + Br2 
Câu 47 : Halogen nào thể hiện tính oxi hóa mạnh nhất ?
	A. Clo	B. Flo	C. Iot	D. Brom
Câu 48* : Bao nhiêu gam clo tác dụng với dd KI dư để tạo nên 25,4g iot ?
	A. 7,1g	B. 14,2g	C. 10,65g	D. 3,55g
Câu 49 : Chất nào sau đây chỉ có tính oxi hóa không có tính khử ?
	 A. Clo	B. Flo	C. Iot	D. Brom
Câu 50 : Điện phân dd NaCl không có màng ngăn ta thu được dd nào sau đây ?
	A. Cl2 , H2	 B. Chỉ có clo	 C. H2 và nước gia-ven	 D. dd sau điện phân là dd NaOH
Câu 51* : Có 4 dd bị mất nhãn sau : KF, KBr, KCl, KI . Dùng lần lượt các hóa chất trong phương án nào sau đây để nhận biết ?
	A. dd AgNO3 ,nước brom, khí clo 	B. Hồ tinh bột , ddAgNO3 , khí clo
	C. Khí clo, dd AgNO3 ,nước bro	D. Nước brom , khí clo, dd AgNO3 
Câu 52* : Cho một luồng khí ozon qua dd KI . Thuốc thử dùng để nhận biết sản phẩm của phản ứng trên là :
	A. Hồ tinh bột	B. Quì tím	C. Cả hồ tinh bột và quì tím	D. dd KBr
Câu 53* : Có 3 mất nhãn chứa 3 chất riêng biệt : HCl, NaCl, HNO3 . Chọn hóa chất cần dùng và thứ tự thực hiện để nhận biết các chất đó :
	A. Dùng AgNO3 trước và giấy quì sau	B. Chỉ dùng AgNO3
	C. Dùng giấy quì trước và AgNO3 sau	D. Cả A và C đều đúng 
Câu 54* : Axít mạnh nhất là :
	A. HClO4	B. HClO3	C. HClO2	D. HClO

Tài liệu đính kèm:

  • docTAN QUOI.doc