Bài tập và đáp án - Các bài toán về tương giao giữa conic với các đường khác

Bài tập và đáp án - Các bài toán về tương giao giữa conic với các đường khác

BTVN BÀI CÁC BÀI TOÁN VỀ TƯƠNG GIAO GIỮA CONIC

VỚI CÁC đƯỜNG KHÁC

Bài 1: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho Hypebol:

(H): x2/2-y2/3=1 và điểm M(2;1). Viết phương trình đường thẳng qua M cắt (H) tại A và B sao cho M là trung điểm của AB

pdf 1 trang Người đăng ngochoa2017 Ngày đăng 05/02/2018 Lượt xem 294Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập và đáp án - Các bài toán về tương giao giữa conic với các đường khác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bài 7: Bài toán về sự tương giao của conic – Khóa LTðH ñảm bảo – Thầy Phan Huy Khải. 
 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt 1 
BTVN BÀI CÁC BÀI TOÁN VỀ TƯƠNG GIAO GIỮA CONIC 
VỚI CÁC ðƯỜNG KHÁC 
 Bài 1: Trên mặt phẳng tọa ñộ Oxy cho Hypebol:
2 2
( ) : 1
2 3
x yH − = và ñiểm M(2;1). Viết phương 
 trình ñường thẳng qua M cắt (H) tại A và B sao cho M là trung ñiểm của AB. 
 Bài 2: Trên mặt phẳng tọa ñộ Oxy cho: 
2 2 2 2
( ) : 1 à ( ) : 1
9 1 1 4
x y x yElip E v Hypebol H+ = − =
 Lập phương trình ñường tròn ñi qua các giao ñiểm của (E) và (H). 
 Bài 3: Trên mặt phẳng tọa ñộ cho Parabol (P) và ñường thẳng d có phương trình: 
2( ) : 2 ; : 2 2 1 0P y x d my x= − + = 
a) CMR: Với mọi m, d luôn ñi qua tiêu ñiểm F của (P) và cắt (P) tại 2 ñiểm M, N 
phân biệt. 
b) Tìm quỹ tích trung ñiểm I của ñoạn MN khi m thay ñổi. 
 .Hết.. 
 Nguồn: hocmai.vn 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDe_bai_bai_07.pdf
  • pdfDap_an_bai_07.pdf