Bài giảng Mặt phẳng (P) cho bởi tính chất song song

Bài giảng Mặt phẳng (P) cho bởi tính chất song song

 - Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d1 và (P) song song với đường thẳng d2 chéo với đường thẳng d1.

 Lúc này trên (P) mới có một đường thẳng d1ta cần dựng được một đường thẳng nữa cắt d1 và song song với d2. Đường thẳng này được dựng như sau: Chọn một mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d2 sao cho giao điểm A của d1 và (Q) có thể dựng được ngay. Trong mặt phẳng (Q) ta chỉ cần dựng đường thẳng qua A song song với d2 và (P) là mặt phẳng chứa d1 và (tường minh).

 

ppt 9 trang Người đăng haha99 Ngày đăng 01/02/2018 Lượt xem 51Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mặt phẳng (P) cho bởi tính chất song song", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 b) Mặt phẳng (P) cho bởi tính chất song song - Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d1 và (P) song song với đường thẳng d2 chéo với đường thẳng d1. Lúc này trên (P) mới có một đường thẳng d1ta cần dựng được một đường thẳng nữa cắt d1 và song song với d2. Đường thẳng này được dựng như sau: Chọn một mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d2 sao cho giao điểm A của d1 và (Q) có thể dựng được ngay. Trong mặt phẳng (Q) ta chỉ cần dựng đường thẳng qua A song song với d2 và (P) là mặt phẳng chứa d1 và (tường minh).- Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d1 và (P) song song với đường thẳng d2 chéo với đường thẳng d1. Ví dụ 6: Cho hình chóp S.ABCD và H là điểm thuộc cạnh SC của hình chóp. Dựng thiết diện tạo bởi hình chóp và mặt phẳng (P) đi qua AH song song với BD.Ví dụ 6- Mặt phẳng (P) đi qua một điểm M và song song với hai đường thẳng chéo nhau d1 và d2.Để dựng được mặt phẳng (P), trước tiên hãy xét hai mặt phẳng (M, d1) và (M, d2). Trong mặt phẳng (M, d1) dựng qua M đường thẳng a // d1. Trong mặt phẳng (M, d2) dựng qua M đường thẳng b // d2. Khi đó (P) là mặt phẳng chứa a và b (tường minh).- Mặt phẳng (P) đi qua một điểm M và song song với hai đường thẳng chéo nhau d1 và d2.Ví dụ 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Điểm M là trọng tâm của tam giác SBD. Dựng thiết diện tạo bởi hình chóp và mặt phẳng (P) đi qua M, song song với SB, AC.Ví dụ 7- Mặt phẳng (P) đi qua một điểm M và song song với hai đường thẳng chéo nhau d1 và d2.Nhận xét: Trong trường hợp một trong hai mặt phẳng (M, d1) hoặc (M, d2) khó xác định chẳng hạn chỉ xác định được (M, d1) lúc đó ta sử lý như sau: Trong mặt phẳng này, dựng đường thẳng a qua M song song với d2. (P) là mặt phẳng qua a song song với d2.Nhận xétVí dụ 8: Cho hình hộp ABCD.A1B1C1D1. Điểm M thuộc đoạn AD. Dựng thiết diện tạo bởi hình hộp và mặt phẳng (P) qua M, song song với BD, AC.Ví dụ 8

Tài liệu đính kèm:

  • pptMAT PHANG CHO BOI TINH SONG SONG.ppt